Läs senare

Nätverk hoppas fortfarande på amnesti

NyanländaParlamentariskt finns inget stöd och Lärarförbundet driver inte frågan. Men bland lärarna som arbetar med språkintroduktion höjs fortfarande röster för att ge amnesti till alla ensamkommande.

av Torbjörn Tenfält
09 feb 2018
09 feb 2018

Nätverket #vistårinteut kräver att politikerna tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år. Många lärare ingår i nätverket som består av drygt 9900 professionella och volontärer. Deras övergripande målet är att politiker ska hitta en lösning över partigränserna så att ensamkommande barn och unga som varit länge i Sverige kan få stanna.

– Jag kan knappt föreställa mig vilken stor börda som skulle lyftas från mina axlar om det blev en amnesti, säger Anna Åhman, lärare på språkintroduktionen i Spånga gymnasium i norra Stockholm.

Hon är medlem i Lärarförbundet och är besviken på att förbundet inte driver amnestikravet.

– Det är oerhört svårt att utföra mitt uppdrag och jag kan inte göra det med stöd av mitt fackförbund. Lärarförbundet borde göra som Lärarnas Riksförbund och stödja amnestikravet, säger Anna Åhman.

Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand konstaterar att hon och förbundsstyrelsen inte har något uppdrag från medlemmarna att förorda amnesti.

– Vi har inte tagit beslut om att driva någon specifik fråga inom migrationspolitiken. Däremot är vi väldigt tydliga med att det är helt orimligt att flytta avgörandet om en person ska få uppehållstillstånd eller inte till lärare och rektorer. Det får under inga omständigheter förekomma, säger hon.

Johanna Jaara Åstrand framhåller att förbundets roll i det här fallet är att påverka politiken. Hon ser fördelar med det lagförslag som regeringen presenterade i slutet av januari och som kan ge närmare 9000 ensamkommande barn och ungdomar en ny chans att stanna i Sverige. Det innebär en ny möjlighet för utvisningshotade att söka tillfälligt uppehållstillstånd om de studerar på gymnasiet

– Vi tycker att det finns fördelar med förslaget. Jag har full förståelse för problematiken kring de politiska avgöranden som måste till, men de politiska besluten får inte försvåra för lärarna. Självklart är det här en arbetsmiljöfråga. Skolan och vi som enskilda lärare kan inte lösa allt. Vi behöver samhällets uppbackning och politikiska beslut som möjliggör och bidrar till alla elevers rätt att utvecklas, säger hon.

Nätverket undersökte i höstas den psykiska och fysiska hälsan hos personer som arbetar med ensamkommande. Bland de nästan 700 personer som svarade på nätverkets frågor var lärare tillsammans med socionomer den största yrkesgruppen.

Av de tillfrågade svarade 85 procent att de upplevde psykisk ohälsa och nästan 70 procent att den psykiska ohälsan blivit värre under de senaste månaderna. Var fjärde hade varit sjukskrivna mer än tio dagar under det senaste året.

En lärare beskriver att det inte går att undervisa ”när det enda vi kan fokusera på är de ungas ensamkommandes mående”. En annan skriver att ”det är ohållbart att jobba med ungdomar som behandlas som djur” och ytterligare en att det är ”så känslomässigt dränerande att jag inte räcker till. Bästa jobb jag haft men jag kör slut på mig själv”.

Frågan om amnesti diskuterades livligt förra våren men tappade i kraft när Miljöpartiet vid sin kongress i maj beslöt att i stället driva kravet på att ta fram en ny lagstiftning som skulle ge ett större antal ensamkommande uppehållstillstånd. Det blev verklighet genom en överenskommelse strax före jul mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet och har så här långt formen av en lagrådsremiss. Om förslaget får stöd av Centerpartiet och Vänsterpartiet kan det en ny lag träd i kraft i sommar.

– I Sverige används inte amnestier, det vill säga att alla får beslut på ett bräde. Istället görs individuella prövningar. Så gjordes även 2005 när vi tog fram en en tillfällig lag som gjorde att många tusen barn och barnfamiljer fick en ny prövning, säger Maria Ferm, Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson.

ur Lärarförbundets Magasin