Läs senare

Nej till arvode för studentordförande

27 nov 2014

Under kongressen drev Lärar­förbundet Student kravet om arvoden för ordförande och vice ordförande. Men de fick inget gehör för sitt krav.

Bakgrunden är att Lärarförbundet Student de senaste åren utökat sitt opinionsbildande arbete och tagit mer plats i debatten. En konsekvens av det har blivit att de senaste årens ordförande har haft svårigheter att hinna med sina egna studier.

Med en arvodering skulle ordförande och vice ordföran­de kunna ta studieuppehåll och koncentrera sig på det fackliga uppdraget.
— Om vi ska vara relevanta för studenterna även i framtiden krävs att vi får ändrade förutsättningar, säger Lärar­förbundets Students ordföran­de ­Tomas Selin.

Argument mot studenternas förslag var att nästan ingen annan inom Lärarförbundet är arvoderad och att studentfackligt arbete bör bedrivas ideellt.

Tomas Selin är besviken över avslaget men långt ifrån missnöjd med kongressen.

— Vi visste att det är en lång process från att väcka en tanke till att få den genomförd.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin