Läs senare

Nej till höjda lokala anslag

Lärarförbundets kongress sa nej till höjda anslag till lokalavdelningarna. I stället kommer förbundet att ta över kostnader för utbildning av arbetsplatsombud och styrelsemedlemmar som avdelningarna själva står för i dag.

17 nov 2010

35 lokalavdelningar ville att förbundets anslag till avdelningarna höjs. Styrelsen sa nej med motiveringen att 2009 års verksamhet slutade med ett samlat överskott i avdelningarna på 22 miljoner. Och ombuden följde alltså styrelsens linje.

Göteborgs lokalavdelning föreslog i sin motion dels att lokalavdelningsanslaget borde höjas, dels att lokalavdelningarna borde få behålla pengar som kommer när avdelningen får fler medlemmar.

— Att förbundet tar över kostnader för fackliga utbildningar är bra och kommer att ge trängda lokalavdelningar mycket pengar, säger Göteborgsavdelningens kassör Anders Rohman.

— Men vi tycker nog att vårt yrkande var bättre. Det hade inneburit att avdelningarna själva kunnat bestämma mer om hur pengarna ska användas. 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin