Läs senare

Nio av tio läser Pedagogiska Magasinet

04 Nov 2007

Lärarförbundets Pedagogiska magasinet, som går ut till samtliga medlemmar och ett antal övriga prenumeranter, har genomfört en läsarundersökning som bland annat visar följande:

• Nio av tio läsare, dvs 120.000 lärare läser i olika omfattning varje nummer av tidningen.
• Drygt 40 procent ägnar mer än en halvtimme åt att läsa Pm – lika många mellan 15 och 30 minuter.
• 92 procent anser att Pm är värdefull i yrket.
• 73 procent anser att tidningen väcker intresse för forskning.
• 77 procent anser att forskartexter är lätta eller ganska lätta att förstå.
• 96 procent anser att journalisttexterna är lätta eller ganska lätta att förstå.

– Inte minst med tanke på att Pm är en forskningstidskrift med en hel del krävande texter och material, känns detta som ett mycket gott betyg från våra läsare, kommenterar Leif Mathiason, Pm:s chefredaktör.

ur Lärarförbundets Magasin