Läs senare

Nitzelius, Tor; Söderlöf, Göran: Skolans arbetsmiljö – praktiska typfall

Norstedts Juridik

17 Nov 2004

Konstellationen av författare till ”Skolans arbetsmiljö – praktiska typfall” är intressant. Tor Nitzelius är arbetsrättsjurist och tidigare förbundsjurist på Lärarförbundet och Göran Söderlöf är arbetsrättsjurist på Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundets Arbetsrättsenhet.  
  Författarna har fått sina erfarenheter av arbetsmiljöarbete på arbetstagarsidan respektive arbetsgivarsidan. Boken kan med fördel läsas av alla med behov av stöd och hjälp i sin funktion inom arbetsmiljöarbetet.  
  Det märks att författarna har stora kunskaper i ämnet. Detta ser man inte minst i bokens disposition med sin beskrivning av de olika aktörerna inom arbetsmiljöområdet, betoningen av arbetsmiljöarbetet som en samverkansfråga, Arbetsmiljöverkets prioriteringar de närmaste åren, praktiska typfall, checklistor och lagstiftning.  
  Den mest aptitliga delen att läsa är de praktiska typfallen, som är instruktiva och verklighetstrogna. De flesta fallen behandlar den psykosociala miljön och detta känns adekvat eftersom denna oftast är svårast att hantera.  
  Texten är lättläst och det är lätt att hitta i boken. Bilderna är få men bidrar till att boken känns lättillgänglig. Boken kan användas även av dem som inte normalt har arbetsmiljöfrågorna som sitt intresseområde, men för att få full behållning är vissa förkunskaper en fördel.  
  I första hand kan chefer och skyddsombud få goda tips om hur ett ärende ska handläggas. Genom att följa ett typfall kan parterna ta del av rättsläget och i förekommande fall även rättspraxis i form av AD-domar, vilket kan vara ett bra hjälpmedel för att komma fram till konkreta åtgärder.  
  Det finns absolut ett behov av en bok med detta upplägg, boken fyller väl sin plats i arbetsmiljöbiblioteket.

LARS NILSSON

ur Lärarförbundets Magasin