Läs senare

Nobben för friskolor utan bibliotek

Skolinspektionen har nyligen avslagit ett stort antal ansökningar för friskolor med motiveringen att de saknar skolbibliotek. Och fler lär det bli.

29 sep 2011

Avslagen är ett resultat av den nya skollagen, som slår fast att alla elever har rätt till ett skolbibliotek.

– Lagstiftningen är ganska tydlig. Elever i grundskolan och på gymnasiet ska ha tillgång till ett skolbibliotek, som i lagtexten definieras som en resurs av medier och information som kan integreras i den dagliga pedagogiska verksamheten, säger Eva Andersson, undervisningsråd på Skolinspektionen.

Det stora antalet avslag kan bero på att den nya lagstiftningen ännu inte är känd ute på skolorna, menar hon. Det räcker inte heller för skolorna att hävda att ett skolbibliotek är under uppbyggnad.

– Redan från dag ett ska samtliga elever ha tillgång till ett bibliotek, på den punkten är lagen tydlig, säger Eva Andersson.

Hur många skolor som berörs är ännu inte klart.

ur Lärarförbundets Magasin