Läs senare

Nöjda sjuksköterskestudenter

12 jun 2007

Åtta av tio studenter som går sista terminen vid landets sjuksköterskeutbildningar ger sin utbildning betyget "bra" eller "ganska bra", enligt en ny rapport från Karolinska Institutet.

Särskilt högt är betyget för de kliniska handledarnas kompetens i sitt ämne. Resultatet gäller även universitet och högskolor som nyligen kritiserats av Högskoleverket för bland annat brister i den verksamhetsförlagda undervisningen.

Bäst betyg både vad gäller utbildningen i sin helhet och den kliniska handledningen får Sophiahemmets högskola. Studien som har genomförts vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet, visar dock på stora skillnader mellan olika lärosäten när det gäller exempelvis studenternas tidigare erfarenhet av arbete i vården och andelen studenter som anser sig ha lagt ner heltid eller mer på sina studier.

– Men sammantaget tycker vi att den här rapporten ger en betydligt mer positiv bild av landets sjuksköterskeutbildningar än den granskning som Högskoleverket offentliggjorde tidigare i våras. Det ger lite råg i ryggen att arbeta vidare med det som behöver förbättras, säger Vivi-Anne Sundqvist, dekan för utbildning vid Karolinska Institutet.

Totalt var det 40 procent av landets sjuksköterskeutbildningar som fick kritik vid Högskoleverkets granskning, däribland Karolinska Institutet.

Rapporten utgår från enkätmaterial i den så kallade LUST-studien (en Longitudiell Undersökning av Sjuksköterskor Tillvaro) som inleddes 2002. Bland de som svarat på enkäten finns bland annat studenter på sjuksköterskeutbildningarnas sista termin, totalt 1459 studenter.

ur Lärarförbundets Magasin