Läs senare

Norge och Danmark går framåt i Pisa

Pisa 2015Danmark är tillsammans med Finland bäst i Norden i matte, och Norge tillhör toppskiktet när det gäller läsning. Båda grannländerna placerar sig över OECD-snittet i samtliga tre ämnen i Pisa.

av Ola Rennstam
07 Dec 2016
07 Dec 2016

Uppståndelsen och debatten kring Pisa är långt ifrån lika stor i våra nordiska grannländer som i Sverige. I Danmark rapporterar dock alla stora medier om undersökningen där landet för första gången ligger över snittet för OECD-länderna i alla tre ämnena – naturvetenskap, läsförståelse och matematik – på samma gång.

danmark-flaggaDet är just inom matte som de största framstegen gjorts. Danmark ligger på sjunde plats av OECD-länderna, en klar förbättring jämfört med tidigare, och har kommit ikapp Finland som länge varit bäst i Norden inom matematiken. De danska utbildningspolitikerna väljer att hylla lärarna:

”Det är ett verkligt gott arbete av speciellt matematiklärarna, som har förmått att lyfta eleverna markant”, säger undervisningsminister Merete Riisager (Liberal Alliance) till Danmarks Radio.
Även den tidigare barn- och utbildningsministern Christine Antorini (S) rosade lärarnas insats och lyfte fram att Danmarks skolsystem har en utpräglad likvärdighet.

Precis som i Sverige är läsförståelsen ett fortsatt problem. Danmark hamnar på samma plats som Sverige och 15 procent av eleverna har svag läsförståelse. Det är samma nivå som man har legat på i det två föregående undersökningarna, och precis som i Sverige är pojkarna överrepresenterade i gruppen med svaga läsare.

norge-flaggaÄven Norge har medvind. I förra Pisa-undersökningen 2012 presterade de norska eleverna under genomsnittet i matematik och naturkunskap men något över snittet i läsning. I det nya testet placerar sig Norge i toppskiktet bland OECD-länderna när det gäller läsning, på sjunde plats. Även i matte (plats 14) och naturvetenskap (plats 18) placerar de norska 15-åringarna sig bättre än de svenska. En bakomliggande förklaring till framstegen anses vara att det blivit mer arbetsro i klassrummen. 2003 uppgav 41 procent av eleverna att det var bråk och oro under lektionerna – en andel som nu är på 25 procent.

”Mycket tyder att vi är på rätt väg. Vi måste tacka lärare och rektorer för det viktiga jobb de gör”, kommenterade kunskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) till NRK.

Bland de kritiska rösterna i debatten hördes Elevorganisasjonen, som efterlyste en Pisa-undersökning som testar fler discipliner än i dag.

– PISA säger ingenting om till exempel praktiska estetiska ämnen eller demokratiförståelse. Detta är två områden som är mycket viktiga för en bra skola, säger ordföranden Sylvia Lind.

ur Lärarförbundets Magasin