Läs senare

Notan för grundskolan: 107 miljarder kronor

EkonomiNotan för landets alla grundskolor landade på 107 miljarder kronor i fjol, eller 107.000 kronor per elev. Lärarlönerna är den enskilt största utgiftsposten, men den varierar stort över landet. En elev i Åre fick undervisning för drygt 86.000 kronor, medan motsvarande summa för en Bollnäselev var drygt 45.000 kronor.

15 Sep 2017

Skolverkets statistik visar att den genomsnittliga undervisningskostnaden i fjol, det vill säga lönekostnaderna för rektorer och lärare, var 56.500 kronor per elev. Det är en ökning med 7,2 procent jämfört med 2015.

– Det beror på att personaltätheten ökat i skolorna. Skolorna har anställt lärarassistenter och annan hjälp till lärarna, och assistenternas löner ingår i undervisningskostnaden. Dessutom har lärarlönerna gått upp, med förstelärare på nästan varje skolenhet, vilket drar upp kostnaden, säger undervisningsråd José Luis Berrospi.

Lärartätheten förbättrades från 12,2 elever per lärare 2015 till 12,0 i fjol. Lärartätheten mätt med förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare inräknade, förbättrades från 10,7 till 10,1.

Men resurserna var långt ifrån jämnt fördelade. En elev i en kommunal grundskola fick undervisning för 57.300 kronor, medan en friskoleelev hade lärare för 51.800 kronor.

Av kommunerna lade Sorsele, Dorotea och Åre mest på undervisning, medan Munkfors, Bollnäs och Vaggeryd lade minst. Uppgifter för friskolorna finns inte nedbrutna på kommunnivå.

Med alla utgiftsposter – som lokaler, elevhälsa, skolmat och skolskjutsar – blev totalkostnaden för en elev knappt 107.000 kronor. Nedbrutet på kommunnivå, och med skolskjutsarna exkluderade, ligger en rad Norrlandskommuner i topp. Så brukar det se ut eftersom det är dyrt att driva skolor i glesbygd. Billigaste skolnotan har Hallsberg, Nybro och Skurup.

Grundskolan är den största posten i hela skolväsendet. Förskolan kostade i fjol 72 miljarder och gymnasieskolan 40 miljarder. Skolväsendet i stort, från förskola till vuxenutbildningen, kostade 260 miljarder kronor, en ökning med 6,7 procent.

Kostnad för en grundskoleelev

  • Så här fördelades kostnaderna för en grundskoleelev i fjol. Snittet är baserat på samtliga skolor, kommunala, fristående och sameskolan. Förändring jämfört med 2015 inom parentes, fasta priser.
  • Lokaler och inventarier: 18.100 kronor (-0,4 procent)
  • Undervisning (lönekostnader): 56.500 (7,2 procent)
  • Skolmåltider: 6.200 (0,7 procent)
  • Läroverktyg, utrustning, skolbibliotek: 4.700 (5,8 procent)
  • Elevhälsa: 2.950 (6,2 procent)
  • Övrigt: 15.000 (3,9 procent)
  • Totalt (med även skolskjutsar inräknade): 106.700 kronor (4,7 procent)
    Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin