Läs senare

Nu intensifieras förhandlingarna

AvtalsrörelsenAvtalsförhandlingarna mellan lärarfacken och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, går nu in i ett intensivare skede.

av Stefan Helte
21 feb 2018
21 feb 2018
Mathias Åström, förhandlingschef Lärarförbundet.

I december överlämnade parterna sina yrkanden till varandra. Avtalet löper ut den sista mars.

– Vår ambition är att vara klara till påsk, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

Detta är den första stora avtalsrörelsen sedan 2012. Lärarförbundet vill att förhandlingarna inte bara ska handla om rena avtalsfrågor, utan att de ska vara en större diskussion om skolans betydelse i samhället och lärarnas roll i detta.

– Lärarbristen är ett gissel och vi måste anstränga oss gemensamt för att åtgärda den.

Vilket gehör får ni för denna ansats hos SKL?

– Vi är överens om att vi behöver prata om lärarbristen. Sedan återstår det att se om vi kan komma fram till samma lösning.

En klassisk motsättning här är att lärarfacken strävar efter styrande centrala lösningar, medan SKL vill överlåta så mycket spelutrymme som möjligt till kommunerna.

– För oss räcker det inte med att en del kommuner tar sitt ansvar. Vi vill att alla gör det.

De sifferlösa avtalen har gett lärarna högre löneökningar varje år sedan de började tillämpas 2014 och allt talar för att det nya avtalet också blir utan siffror.

Men Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill få in skrivningar som pekar mot att erfarna lärare bör få extra löneökningar denna gång.

– Det finns många duktiga lärare som har jobbat länge och som borde få ett lärarlönelyft av sin arbetsgivare, säger Mathias Åström.

ur Lärarförbundets Magasin