Läs senare

Nu ska förskolan vara digital

DIGITALISERINGDet är inte enskilda förskollärare som är ansvariga för den nya digitaliseringen. Det menar forskaren och skolutvecklaren Christian Eidevald.
– Kompetensutveckling är vårt ansvar som huvudman. Vi måste ta fram material, säger han.

av Emma Olsson
01 jul 2019
01 jul 2019
Nu ska förskolan vara digital
Forskaren och skolutvecklaren Christian Eidevald benar ut vad den nya digitaliserade förskolan innebär.

Idag träder en ny läroplan för förskolan i kraft. Bland annat innebär den att förskolan ska bli digital.
– Den stora skillnaden som jag ser det är att tidigare stod det att förskolan bör jobba med digitalisering. Nu står det att alla ska, säger Christian Eidevald, docent i förskoledidaktik och utvecklingschef inom förskoleförvaltningen i Göteborgs stad.

Det är inte riktigt dags för semester än, han sitter och skriver om den nya läroplanen.
Målet är att ge förskollärarna i kommunen material de kan använda för att uppfylla de nya kraven.

Förskoleförvaltningen i Göteborgs stad har en egen avdelning som arbetar med digitalisering. Ett femtontal personer ansvarar för både it-support och pedagogik.

– Förskolan har länge varit så att det kommer nya förordningar sen får varje förskollärare sätta sig med dem. Det är inte rimligt. Vi som forskare och huvudmän måste bidra med hur man ska jobba med det här, säger han.

Support – både vad det gäller IT och digital pedagogik – är ett av kraven på huvudmännen i den digitala strategi som Skolverket och Sveriges kommuner och Landsting tagit fram. Andra krav är att frågan ska prioriteras, och att det ska finnas långsiktig finansiering.

Frågan är hur landets huvudmän ska uppfylla kraven, med tanke på besparingskraven som kommunerna brottas med.

– Det här är inget kommunerna själva kan ta ansvar för. När det kommer nya mål i läroplanen behöver staten skjuta till resurser, säger Lotta Andersson-Damberg, utredare på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Hon bekräftar också att skillnaderna är stora mellan olika kommuner. Det kan handla om allt från tillgång till digitala verktyg, kunniga pedagoger samt fungerande internetuppkoppling.

Ännu är det inte klart när stödmaterialet kommer att presenteras i Göteborg.

Tre saker du bör kunna

  1. Förstå det nya uppdraget.
  2. Ha kunskap om tekniken som sådan.
  3. Förbereda barn för en digitaliserad värld.

Källa: Christian Eidevald

– De är nya för oss, skrivningarna, och vi måste sätta oss in i dem, säger Christian Eidevald och beklagar att diskussionen till stor del handlar om själva tekniken, surfplattor eller datorer.

– Alla barn har tillgång till telefoner eller paddor idag. Förskolans kompensatoriska uppdrag handlar i stället om att sluta ”the app gap” – att alla barn får möta goda pedagogiska program och appar, säger han.
Det krävs inte ens teknik för att arbeta med grundläggande programmering, menar Christian Eidevald.

Kritiken mot att det blir dyrt för huvudmännen avfärdar han.
– Uppdraget kräver inte speciellt mycket teknik. Vi behöver inte köpa in ipads till alla. Man kan programmera fröken att gå i en bana, man behöver ingen teknik och inga skärmar men man lägger grunden till ett digitaliseringssamhälle, säger Christian Eidevald.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin