Läs senare

Nu vill vi bli ännu viktigare för dig

av Örjan Björklund
01 dec 2017
01 dec 2017
Örjan Björklund
Chefredaktör

Det nya numret av Lärarnas tidnings papperstidning har en uppiffad layout. Vi hoppas att det nya ska ge en känsla av att den tidning som med nuvarande namn funnits sedan 1991, men som har en historia som går långt tillbaka i tiden, har blivit mer uppdaterad och samtida.

Vi har renoverat och redesignat tidningen för att bland annat bli viktigare, vassare och nyttigare samt för att komma närmare er läsare och er verklighet. Men vi har förändrat med viss försiktighet eftersom vi vet att Lärarnas tidning är mycket uppskattad av läsarna redan i dag. Den har hög trovärdighet och ni anser att vi tar upp frågor som är angelägna och som ni har nytta av. Många av er anser också att Lärarnas tidning ger en bild av hur Lärarförbundet är till nytta för er och era kollegor. Det tycker vi är bra.

Med sin upplaga på runt 234 000 exemplar är Lärarnas tidning landets fjärde största fackförbundstidning och precis som landets samtliga tio största fackförbundstidningar är den journalistiskt självständig. Att det är en orsak till våra höga förtroendesiffror bland medlemmarna/läsarna behöver man inte betvivla. Fri journalistik skapar trovärdighet, vilken i sin tur är en orsak till att Lärarnas tidnings nyheter och granskningar så ofta citeras i andra medier.

Vi skapar engagemang för frågor som är viktiga för lärare.

Och vad vinner Lärarförbundet och ni läsare på att tidningen citeras av andra, kanske någon undrar? En hel del. Bland annat att det lyfter och skapar engagemang hos allmänheten för frågor som är essentiella för förbund och lärare. Det är ett viktigt mål för en viktig del av det uppdrag vi fått av Lärarförbundet: att vara den ledande tidningen inom utbildningsområdet och att skapa debatt om medlemmarnas frågor såväl inom organisationen som i samhället i stort.

En tidning med genomslag och högt förtroende är något för såväl förbund som medlemmar att vara stolt över. Vi ska nu bli än bättre bland annat på att uppmärksamma viktiga villkorsfrågor och på att lyfta fram bra lokala exempel på hur problem kan lösas. Jag hoppas och tror att den här modernare varianten av Lärarnas tidning ska göra er fortsatt stolta.

ur Lärarförbundets Magasin