Läs senare

Nuets didaktik i förskolan

24 jan 2014

Förskollärare har ofta stort fokus på det som händer här och nu i verksamheten. Hur mycket tid finns, vilket material är tillgängligt, vilka barn finns i gruppen? Sådant bestämmer innehållet i de ­aktiviteter som genomförs.
Nuets didaktik kallar ­Agneta Jonsson fenomenet i sin avhandling »Att skapa en läroplan för de yngsta barnen i förskolan« som hon lagt fram vid Göteborgs universitet. Hon har observerat och intervjuat förskollärare vid sex olika förskolor.

En svår balansgång för förskollärarna är att både hålla sig till den egna planeringen och att vara öppen för barnens spontana initiativ, kostaterar Agneta Jonsson.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin