Läs senare

Ny chans att stanna för ensamkommande

PolitikEnsamkommande med utvisningsbeslut ska få en ny chans att stanna i Sverige för studier på gymnasiet. Det föreslår regeringen och hoppas på stöd i riksdagen.

28 Nov 2017

Som väntat föreslår inte regeringen någon allmän amnesti för ensamkommande unga med utvisningsbeslut. Däremot föreslås att många av de som kom 2015 ska få en ny chans till tillfälligt uppehållstillstånd för att genomföra gymnasiestudier. Det är innebörden i den uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet som nåtts efter tuffa förhandlingar.

– Jag är mycket glad över att vi kommit överens, säger MP:s språkrör, bistånds- och klimatminister Isabella Lövin.

Den nya chansen gäller de ensamkommande som fått avslag på en asylansökan som lämnades in senast 24 november 2015. Ett annat villkor är att de ska ha drabbats av handläggningstider på minst 15 månader och ha hunnit fylla 18 år eller fått sin uppgivna ålder uppskriven till minst 18 år under tiden.

– De ska inte hamna i kläm för att vi haft exceptionellt långa handläggningstider, säger Lövin.

Förslag om ensamkommande

 • De som ges ny möjlighet till uppehållstillstånd är de ensamkommande som sökte asyl senast den 24 november 2015 och som:
  – har väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket
  – har fått sin asylansökan prövad enligt den tillfälliga lagen (dvs efter den 20 juli 2016)
  – registrerats som barn vid ankomst
  – studerar eller har studerat och har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasial nivå
  – fortfarande befinner sig i landet, och
  – inte begått brott
 • En ansökan ska lämnas in inom tre månader från det att bestämmelserna träder i kraft.
 • Ambitionen är att lagen ska träda börja gälla före sommaren 2018.
  Källa: Regeringen

Förslaget innebär inte en ny prövning av asylskälen, utan bara att man får ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Om personen sedan får jobb efter studierna finns möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd.

– Det här är unga människor som inget annat vill än att bidra till samhället. Vi har all nytta av den kraft de har att bidra med, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Hur många som omfattas av förslaget är oklart. Isabella Lövin antyder att det som allra mest kan handla om 8.000-9.000 personer.

Fatemeh Khavari, talesperson för Ung i Sverige, beklagade i går regeringens beslut att ge tillfälliga uppehållstillstånd för studier när det som behövs är ett stopp för utvisningar till Afghanistan.

– Afghanistan är fortfarande inte säkert, sa Fatemeh Khavari, enligt Blankspot.se.

Nätverket #vistårinteut, som kämpar för , konstaterar i ett uttalande att ”förslaget är det absolut bästa vi kan få i nuläget”, men att många inte kommer att omfattas. ”Eftersom vi har som krav att alla ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år ska få stanna kommer vi att fortsätta kämpa för det”, skriver nätverket.

Lagförslaget är tänkt att träda i kraft före nästa sommar. Fram till dess kan avvisningar av ensamkommande fortsätta, även om få tvångsavvisningar genomförts i år.

– Förslaget innebär inget generellt stopp för avvisningar i de fall Migrationsverket bedömer att de är möjliga att genomföra, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S).

Uppgörelsen innebär också att MP fått släppa sitt krav på att den tillfälligt skärpta asyllagen ska omprövas under 2018. Regeringspartierna är nu överens om att lagen ska gälla som beslutat fram till sommaren 2019.

Regeringen hoppas på stöd i riksdagen för förslagen. Centerns migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson är positiv, även om C velat se en annan typ av lösning.

– Det är brådskande, människor mår otroligt dåligt just nu. Därför är sannolikheten stor att vi kommer att enas om någonting, säger Jönsson.

Men Moderaterna säger tydligt nej.

– Det här innebär att personer som har bedömts sakna skyddsskäl, som inte är flyktingar och borde återvända hem, nu ändå ska ges uppehållstillstånd, säger Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson för M.

– Asylsystem ska bygga på rättssäkerhet och långsiktighet, inte på eftergifter för olika politiska konflikter i en regering.

Liberalerna tycker att förslaget verkar krångligt och ska nu studera det mer i detalj.

Ytterligare en del i uppgörelsen är att regeringen ska föreslå en ändring av lagen om egen bosättning, ebo. Tanken är att en ebo-bosättning ska kunna stoppas, till exempel om de nyanlända har hittat ett boende som anses för trångt.

– Vi vill införa en social prövning av ebo, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Siffror om ensamkommande

 • Under 2015 ansökte omkring 31000 ensamkommande om asyl fram till den 24 november 2015.
 • Av dem har 28400 nu fått sina fall prövade, enligt siffror från Migrationsverket.
 • Av de 28400 har 13400 fått stanna, 11500 fått avslag och 2 700 fått sina ärenden avskrivna, till exempel för att asylansökan har återkallats.
 • Ytterligare 600 var så kallade Dublinärenden som inte fått sitt ärende prövat i sak i Sverige.
 • Av de 11500 som fått avslag var 2150 under 18 år när avslagsbeslut togs.
 • 7000 hade fått sin ålder uppskriven till minst 18 år när avslagsbeslut togs.
 • 2350 hade hunnit fylla 18 år när avslagsbeslut togs.
  Källa: Migrationsverket

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin