Läs senare

Ny föreskrift ska mota stress och ohälsa i tid

En ny föreskrift om social arbetsmiljö är på gång. Skolledare och chefer får tydligare ansvar för att minska arbetsbelastningen i tid.

16 mar 2015

Arbetsuppgifterna har hopat sig på lärares bord genom åren. Som läget är i dag kan skyddsombuden först vända sig till Arbetsmiljöverket när stress och ohälsa är ett faktum. När den nya arbetsmiljöföreskriften träder i kraft kommer de att kunna ta hjälp av myndigheten långt tidigare, redan när planeringen för arbetet brister, förklarar Erik Hallsenius, ombud på Lärarförbundet och expert på arbetsmiljöfrågor.

– Arbetsgivaren får ett tydligare ansvar för att se till att läraren vet hur arbetsuppgifterna ska prioriteras. Redan i planeringsstadiet ska de tillsammans komma fram till vad som kan stryka på foten, om tiden inte räcker till, säger Erik Hallsenius.

Den nya föreskriften innebär bland annat att konflikter och kränkande behandling ska förebyggas tydligare, samt att arbetet ska planeras på ett hållbart sätt för individers hälsa.
– Vi tycker att det är bra, för lärare behöver ta ett alldeles för stort individuellt ansvar idag. Det har

Arbetsmiljöverket också påpekat efter att de har inspekterat skolor i bland annat Stockholm.

Den nya föreskriften har nyligen varit på remiss hos olika instanser. Den har välkomnats av fackförbunden generellt, medan arbetsgivarorganisationer, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), avvisar förslaget helt och tycker inte att det behövs ytterligare regleringen på det psykosociala arbetsmiljöområdet. Föreskriften ingriper, enligt SKL, i kommunernas rätt att besluta om verksamheter utformning och organisation.

Arbetsmiljöverket ska nu gå igenom alla remissvar och ta fram ett förslag till beslut i höst, som väntas börja gälla om ett knappt år, i februari 2016.
 

ur Lärarförbundets Magasin