Läs senare

Ny forskarskola om pedagogiska relationer

Forskarskolan Filosofiska studier av pedagogiska relationer vid Mälardalens högskola invigs den 9 september. Skolan kommer bland annat att fokusera på relationen mellan elever och lärare som en av de viktigaste förutsättningarna för lärande i skolan.

31 aug 2011

 Bild: Mälardalens högskola— Forskarskolan kommer att arbeta med en helhetssyn på lärande. Exempelvis kommer vi att arbeta med relationer i skolan, individens vilja och etiska och politiska aspekter som påverkar lärande, säger Carl Anders Säfström, professor i pedagogik på Mälardalens högskola.

Forskarskolan har "en vision om en pedagogik som ser relationen mellan elev och lärare som en förutsättning för ett lärande som engagerar elever i stället för att passivisera dem. Skolan av idag ger många exempel på misslyckanden, eftersom lärande många gånger ses enbart som en tankeprocess, medan andra förutsättningar för lärande ibland glöms bort. Med relationer i fokus kan skolan även motverka att enskilda och grupper riskerar att hamna i utanförskap", enligt skolans pressmeddelande.

Mälardalens högskola blir nu den enda högskolan i Sverige som är värd för en forskarskola.
I satsningen ingår förutom Mälardalens högskola även Stockholms universitet, Södertörns högskola och Luleå Tekniska universitet.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin