Läs senare

Ny förskolepolitik i Lärarförbundet

FackligtSex år har gått sedan Lärarförbundet senast såg över sin politik för förskolan. Nu har förbundsstyrelsen fattat beslut om inriktningen för de kommande åren. Bland nyheterna märks att Lärarförbundet vill verka för fler vägar in i yrket utöver det reguljära förskollärarprogrammet.

22 dec 2017
Pia Rizell. Foto: Johanna Hanno

– Det kan till exempel handla om bryggutbildningar som gör det möjligt för andra lärarkategorier att läsa in en förskollärarexamen, säger Pia Rizell som är förskollärare och sitter i Lärarförbundets styrelse.

Begreppet pedagogisk utvecklingstid har bytts ut mot tid för ”planering, reflektion och utveckling” i det nya politikdokumentet. Tanken är att det ska bli tydligare att det handlar om den tid som förskolläraren behöver för sitt arbete med undervisningen.

– Pedagogisk utvecklingstid har inte fått det genomslag vi önskat tyvärr, och används till en mängd uppgifter som inte har med kvalitet och utveckling att göra. Vi ser också att den tiden fördelas mellan alla i arbetslaget oavsett utbildning och uppdrag, förklarar Pia Rizell.

Hon berättar att Lärarförbundet också vill få till en motsvarighet till lärarassistenter i förskolan.

– Det behövs stödfunktioner för att avlasta förskollärarna från uppgifter kring närvarolistor, registrering av nya barn och vikarieanskaffning, säger hon.

En annan viktig fråga för Lärarförbundet är att se till att förskollärare och förskolechefer får ingå i de nationella professionsprogram som föreslagits av skolkommissionen.

– Vi trycker på som bara den i den frågan och tror att det finns öppningar för att förskollärare ska finnas med i sådana program.

ur Lärarförbundets Magasin