Läs senare

Ny karriärtrappa ska ge lönelyft

Regeringen utlovar ett öronmärkt statsbidrag som ska ge karriärmöjligheter och högre lön till duktiga lärare.

14 sep 2011

Regeringen satsar 1,4 miljarder på högre löner till de skickligaste lärarna. I en reform för lärares karriärutveckling har man beslutat om två karriärsteg som kommer att motsvara lektors- och adjunktstjänster. Det tillkännagavs på en pressträff med samtliga borgerliga partiledare på Värmdö gymnasium på onsdagen.

Ministrarna meddelade att totalt 3,8 miljarder kronor ska satsas på reformer inom läraryrket i den kommande höstbudgeten. En stor del ska gå till löneökningar för yrkesskickliga lärare. Det blir en fråga för arbetsgivarna att avgöra vilka medarbetare som ska erbjudas karriärtjänsterna, och hur stort lönelyft som kan bli aktuellt. Det handlar alltså inte om någon generell löneökning för lärarna.
– Lönesättningen är fortfarande ett ansvar för arbetsmarknadens parter, men med denna reform skapar vi utrymme för att yrkesskickliga lärare ska kunna få ett högre lönelyft, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Vilka garantier finns för att pengarna går till löneökningar?
– Detta är inte ett generellt statsbidrag, utan vi har konstruerat det på ett sätt som gör att kommunerna bara får använda pengarna till detta. Sen är det en uppgift för bland annat Lärarförbundet att se till att det efterföljs.
 

Svenskläraren Anna-Karin Johansson på Värmdö gymnasium som lyssnat på Jan Björklund och hans regeringskollegor är besviken på de nya satsningarna.
– Jag hade hoppats att de skulle erbjuda högre lön till alla lärare. De talar om karriärvägar, men vad får vi som inte har möjlighet att satsa på lektorsutbildning eller liknande? Vi kan också vara yrkesskickliga, men för oss blir den enda karriärvägen att byta yrke.

Jan Björklund förstår Anna-Karin Johanssons invändningar.
– Men så länge vi inte har någon riksdagsmajoritet för ett förstatligande av skolan så är lärarlönerna kommunernas ansvar. Det vi gör nu är en unik satsning, och mer än så kan vi inte göra utan att förstatliga skolan, säger han till Lärarnas tidning.

ur Lärarförbundets Magasin