Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Ny kursplan ska ge fritidspedagoger legg

Nu tar Lärarförbundet tillsammans med lärarutbildare fram en kursplan för att göra fritidspedagogiken till ett skolämne. När planen är klar i januari ska den skickas till regeringen tillsammans med ett förnyat krav på legitimation för fritidspedagogerna.21 dec 2011

Regeringen har motiverat beslutet att inte låta fritidspedagogerna omfattas av legitimationen med att fritidspedagogik inte är ett skolämne, att fritidshemmen inte är en egen skolform och att fritidspedagoger utbildade före 2001 inte är lärare.
De kan dock gå Lärarlyftet 2 och läsa in ett eller två praktiskt-estetiska ämnen och därefter ansöka om legitimation i den delen. Men längre än så har regeringen inte velat gå fritidspedagogerna till mötes.

Nu har Lärarförbundet tillsatt en arbetsgrupp som försöker konstruera fritidspedagogiken som ett eget frivilligt skolämne med en egen kursplan, precis som andra skolämnen har.
– Med en sådan kursplan skulle det gå att få legitimation och behörighet i fritidspedagogik – och slippa gå vägen via praktisk-estetiska ämnen, säger Jan Gladh, ombudsman på Lärarförbundet.

I arbetsgruppen deltar förutom Jan Gladh bland andra Cecilia Larsson från Lärarförbundets förbundsstyrelse, Ingrid Carlgren, pedagogikprofessor vid Stockholms universitet och Ingrid Bardon, lärarutbildare i Jönköping.
När förslaget är klart i januari ska det skickas till regeringen tillsammans med ett förnyat krav på legitimation för fritidspedagogerna.
– En kursplan är bra oavsett om det leder till legitimation eller ej. Det yttersta målet är att få en styrning av verksamheten på fritidshemmen, nationell likvärdighet och en utveckling av ämnet fritidspedagogik, säger Jan Gladh.

ur Lärarförbundets Magasin