Läs senare

Ny myndighet ska sprida kunskap om arbetsmiljö

ArbetsmiljöEn ny myndighet för arbetsmiljökunskap ska inrättas. Beskedet välkomnas av Lärarförbundet.
– Det är oerhört viktigt med en övergripande nationell aktör som har en samlad blick på arbetsmiljöarbetet, kommenterar Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

av Stefan Helte
11 sep 2017
11 sep 2017

Den tidigare borgerliga regeringen lade 2007 ner Arbetslivsinstitutet. Nu har Vänsterpartiet och i budgetförhandlingarna med regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommit överens om att skapa en ny myndighet för arbetsmiljökunskap.

Den nya myndigheten ska ha nationellt ansvar för att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö. Avsikten är att stödja det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Myndigheten ska också bevaka företagshälsovårdsfrågor.

Mathias Åström.

– När Arbetslivsinstitutet lades ner tappade vi mycket av den breda erfarenhet och kunskap som fanns om arbetsmiljöarbetet. Det är en väldigt viktig kompetens att upprätthålla med de sjuktal som Sverige har – inte minst bland lärarna, säger Mathias Åström.

Den nya myndigheten ska dock inte syssla med egen forskning.

– Det vore bra med egen forskning också. Men vi får se det här som ett första steg.

Myndigheten startar första juni 2018 och är fullt utbyggd 2020. Den placeras i Gävle, eftersom regeringen har en ambition att sprida de statliga myndigheterna i landet.

ur Lärarförbundets Magasin