Läs senare

Ny organisation för medlemmar i fristående verksamhet

Kongress 2018Medlemmar i fristående skolor och förskolor ska organiseras på nytt sätt i förbundet. Det beslutade kongressen i förra veckan, trots motstånd från flera ombud från bland annat Stockholm och Malmö.
"Jag är jättebesviken och ledsen över det här", säger kongressombudet Carola Wedholm apropå beslutet.

av Emilie Stendahl
29 okt 2018
29 okt 2018
Lotta Söderström, ombud från Göteborg och sammankallande i den redaktionskommitté som formulerade det slutgiltiga förslaget.

Det blir en ny organisation inom Lärarförbundet för de cirka 15 000 medlemmar som arbetar i fristående förskolor och skolor. Lotta Söderström, kongressombud från Göteborg, deltog i den redaktionskommitté som formulerade det slutgiltiga förslaget som kongressen hade att ta ställning till. Så här beskriver hon förändringen som nu stundar:

– Vi drar en tydligare skiljelinje mellan anställda i privat och kommunal verksamhet. Vi får tråckla oss ur det som varit hittills och bygga något nytt.

Om förändringen

  • Vad handlar det om? Medlemmar i fristående skolor och förskolor ska inte längre höra till Lärarförbundets lokalavdelningar, utan ska antingen skapa en egen avdelning eller ingå i den nya riksorganisation som förbundsstyrelsen ansvarar för.
  • Vilka? Cirka 15 000 medlemmar berörs eftersom de arbetar i fristående verksamhet.
  • När? Den 1 juli 2020 börjar förändringen gälla.
  • Vad är nytt? Kongressen röstade igenom ett förslag liknande förbundsstyrelsens, fast med tre tillägg: att Lärarförbundet ska höra medlemmarnas åsikter i en så kallad medlemsdialog, att en kontinuerlig konsekvensanalys ska göras samt att förbundsrådet ska involveras.
  • Vad innebär det här för mig? En förhoppning är att alla medlemmar i fristående verksamhet ska få mer likvärdig service, jämfört med hur det har fungerat tidigare med stora skillnader beroende på var i landet man arbetar. En annan förhoppning är att fristående huvudmän i högre grad ska betala för facklig tid.
  • Kritikerna anser att förändringen är otydlig och riskerar att leda till minskat inflytande i Lärarförbundets interna arbete för medlemmar i fristående verksamheter, samt större splittring mellan medlemmar med olika huvudmän.

Den största skillnaden blir att de fristående medlemmarna lyfts ur lokalavdelningarna, något som ska ske senast till halvårsskiftet 2020. Lagom till dess ska en ny organisation tagit form. För de fristående medlemmarna kommer det finnas två alternativ att välja på: att bilda en avdelning eller att ingå i riksorganisationen för fristående medlemmar.

För de som väljer att bilda en avdelning finns två olika typer. Antingen bildar man en samrådsavdelning där flera arbetsplatser ingår, till exempel alla fristående förskolor inom ett visst område. Eller så bildar man en riksavdelning där alla arbetsplatser som hör till en viss organisation eller ett företag med nationell spridning ingår.

Dessa förändringar fanns med i förbundsstyrelsens ursprungliga förslag. Det som däremot inte fanns med från början och som alltså är nytt i redaktionskommitténs förslag var att berörda medlemmar ska få tycka till om hur de vill organisera sig (inom ramen för fattat beslut) i en ”medlemsdialog”. Dessutom har förbundsrådet fått i uppdrag att följa frågan och uttala sig om innehållet, och det ska göras en kontinuerlig konsekvensanalys.

Med den här förändringen vill man uppnå flera saker. Dels hoppas man att fristående medlemmar ska få en mer likvärdig service jämfört med i dag, och dels hoppas man att fler fristående huvudmän ska erbjuda facklig tid i stället för att åka snålskjuts på det arbete kommunalt anställda lärare gör.

– Vi har diskuterat den här frågan i så många år utan att hitta någon lösning. Jag tycker det är bra att vi fattat det här beslutet och jag är positiv till att vi nu försöker hitta en annan organisation, säger Lotta Söderström.

Carola Wedholm, förskolechef och kongressombud från Stockholm.

Alla kongressombuden röstade dock inte för den nya inriktningen. Carola Wedholm från Stockholm är förskolechef i fristående verksamhet och andre vice ordförande i Lärarförbundet Skolledare:

– Jag är jätteledsen och besviken. Jag är orolig för att det kommer bli en uppdelning mellan medlemmar, att vi går tillbaka till att vara en ”kommunal” organisation och att de fristående medlemmarnas röst inte kommer att bli hörd.

Hon tycker det är olyckligt att medlemmar i fristående verksamhet i framtiden inte kommer höra till lokalavdelningarna.

– I dag när vi sitter tillsammans i lokalavdelningarna får vi en förståelse och en samsyn och driver frågor tillsammans, oavsett huvudman, säger Carola Wedholm.

Det tror hon har gynnat de som arbetar i fristående verksamhet, som fått draghjälp av den större kommunala sektorn.

En annan sak hon ogillar är att fristående medlemmar i och med det här beslutet kommer att företrädas av anställda ombudsmän i stället för förtroendevalda. En ombudsman kan inte driva utveckling och demokrati på det sätt en förtroendevald gör, resonerar hon.

Hon hoppas att dessa frågor kommer att diskuteras ingående för att man ska hitta så bra lösningar som möjligt. Beslutet kommer ju inte att verkställas med en gång, utan nu inleds en övergångsperiod.

– Det som är positivt är att vi har röstat in Erika Bäck i förbundsstyrelsen. Nu finns det åtminstone en ledamot med fristående anställning. Alla vi 15 000 medlemmar har förväntningar om att hon lyfter de här frågorna i egenskap av förbundsstyrelseledamot och gör sitt yttersta för att det ska bli så bra som möjligt.

ur Lärarförbundets Magasin