Läs senare

Ny överenskommelse mellan lärarfacken och arbetsgivarna

fackligtÄndrade turordningsregler och fler som får möjlighet till kompetensutveckling. Det är de två huvuddragen i lärarfackens nya överenskommelse med arbetsgivarna.
– Syftet är att ingen ska sägas upp, säger Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

av Emma Olsson
04 dec 2019
04 dec 2019

Mot bakgrund av Januariöverenskommelsens utredning om mjukare LAS-regler, har Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund gjort en överenskommelse med SKR (Sveriges kommuner och regioner, tidigare SKL) och Sobona.

Det handlar om att pengarna i omställningsfonden, KOM-KR, ska kunna användas för kompetensutveckling av medlemmar som riskerar att bli uppsagda – inte bara av den som redan förlorat jobbet.

Genom de cirka 450 miljoner kronor som arbetsgivarna årligen betalar in till fonden kan även medlemmar som riskerar att bli överflödiga

Mathias Åström, förhandlingschef Lärarförbundet.

, till exempel genom att vara behöriga i ett enda ämne, få möjlighet att bredda sin behörighet. Möjligheter öppnar även för att arbetsgivare, som kan få ekonomiskt stöd för att till exempel låta barnskötare utbilda sig till lärare i fritidshem, eller lärare i förskoleklass bredda sin behörighet.

– Det låter ju märkligt med uppsägningar, eftersom det råder jättebrist på lärare. Men även i tider av stor lärarbrist sker uppsägningar, beroende på demografiska förändringar. Det kan handla om utflyttning från landsbygden, eller om en friskola som öppnar och alla elever går dit, säger Mathias Åström.

Samtidigt blir arbetsgivaren skyldig att upprätta en kompetensutvecklingsplan för visstidsanställda. Det handlar om att så långt som möjligt behålla de anställda inom utbildningssektorn.

– Hela avtalets syfte är att ingen ska sägas upp, idén är att förekomma uppsägningar med utbildning. Det är bra för våra medlemmar, säger Mathias Åström.

Förändringarna i turordningsreglerna är inte lika populära hos Lärarförbundet.  I den nya överenskommelsen minskar sektorerna, det vill säga att uppsägningar främst kommer att drabba nära den skola som till exempel tappar elever – inte som tidigare i hela kommunen.

Risken ökar att även personer som arbetat länge drabbas.

– Det är ingen hemlighet att vi ville ha större kretsar. Det är därför tanken att vi prövar detta under tre år, för att se om det är rimligt, säger Mathias Åström.

Själva lockelsen i avtalet finns i stället i överenskommelsen om hur arbetsgivare ska arbeta med omställningar:

– Vi ville inte riskera att utredningen i riksdagen kommer att resultera i något etter värre. Vi vill ha kontroll över spelreglerna på vår del av arbetsmarknaden, säger han.

Överenskommelsen är tänkt att gälla från 1 maj 2020, och testas under tre år.

ur Lärarförbundets Magasin