Läs senare

Ny rektor för Göteborgs universitet.

18 maj 2003

Regeringen har utsett professor Gunnar Svedberg till ny rektor för Göteborgs universitet.
Gunnar Svedberg är sedan 1999 rektor för Mitthögskolan. Innan dess var han under många år verksam som forskare och lärare vid Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm, där han fick en professur i energiteknik för den kemiska processindustrin. Han har också varit vicerektor vid Tekniska högskolan.

ur Lärarförbundets Magasin