Läs senare

Ny skräddarsydd tjänst som lärare och ingenjör

Hallå där, Samuel Bengmark, programansvarig på Chalmersutbildningen Lärande och ledarskap, som tillsammans med Volvo Personvagnar, Göteborgs Tekniska College och Västsvenska Handelskammaren instiftat en tjänst som 50 procent gymnasielärare på Göteborgs Tekniska College, 50 procent ingenjör på Volvo Personvagnar.

12 mar 2014

Foto: Oscar Mattsson

Varför engagerar ni som högskola er i att ta fram en tjänst?

– Vi ger en unik utbildning som gör att man får två kompetenser. Med den här tjänsten kan de utexaminerade studenterna praktisera båda yrkena en tid, för att sedan välja inriktning. Väljer de sedan att arbeta inom näringslivet har de ändå praktisk erfarenhet av läraryrket och får lättare att återvända till det.

Första kullen gick ut förra våren. Arbetar någon av dem som lärare idag?

– Nej, det var fem studenter som gick ut då, och alla valde näringslivet. En av dem försökte jobba inom skolan, men kunde inte bli erbjuden en heltidstjänst. Det är synd, för det här är kompetenta personer och det gäller för skolan att snappa upp dem.

Vad tillför de två kompetenserna varandra?

– Under VFU:n får studenterna titta på lärandet på företag, och rapporterar därifrån bland annat om projektledningssystem för att föra kunskap vidare som inte fungerar som de borde. Studenterna fick hålla seminarier på företaget och visa på skillnaden mellan information och kunskap. I näringslivet pratar man mycket om ledarskap och utvecklar det. Det kan de ha god nytta av i skolan.

På vilket sätt kan läraryrket locka dem som annars tänkt bli ingenjörer?

– Som lärare har man möjlighet att själv planera och genomföra det man gör, och får respons på ett härligt och direkt sätt. Det kan locka en del. De kan känna att de kan göra skillnad.

Har ni lyckats? Hur ser söktrycket till utbildningen ut?

– Vi vill ha ett större söktryck. Hittills har det varit ungefär 20 som sökt per tillfälle. Det skulle gärna kunna fördubblas. Men det är än så länge ett modigt val, jämfört med att gå en vanlig ingenjörsutbildning. Jag hoppas att den här nya tjänsten kan visa på att företag tror på idén till den utsträckning att de är med och initierar tjänster. Responsen från näringslivet har varit mycket god. Alla fyra aktörer bakom det här initiativet ser att det behöver kommunikativa ingenjörer. Förhoppningsvis kommer de här studenterna växla mellan de båda yrkena under sin karriär.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin