Läs senare

Ny styrelse för genusforskning

23 feb 2006

Regeringen har utsett en ny styrelse för sekretariatet för genusforskning. Ny ordförande blir Ulf Mellström, professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet.

Till nya ledamöter har utsetts Ronny Eklund, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap med genusinriktning vid Göteborgs universitet, och Christina Mörtberg, docent i genus och teknik vid Oslo universitet.

Anne Hammarström, professor i genusvetenskaplig folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, och Claes Nyberg, kommunikationskonsult, sitter kvar i styrelsen sedan tidigare.

Ledamöterna förordnas från den 1 mars 2006 till och med den 28 februari 2009.

ur Lärarförbundets Magasin