Läs senare

Ny tioårig grundskola väcker frågor kring behörighet

skolreformRegeringens utredare ska undersöka hur en tioårig grundskola skulle kunna genomföras.
– Om reformen kan ge mer likvärdiga förutsättningar är vi de första att välkomna det, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

av Emma Olsson
10 mar 2020
10 mar 2020
Johanna Jaara-Åstrand och Lärarförbundet välkomnar regeringens utredning om en tioårig grundskola, och poängterar att det behöver få ta tid och vikten av att lärare ska få kontinuerlig kompetensutveckling.

I dag råder redan skolplikt under tio år, eftersom förskoleklass blev obligatoriskt 2018.
Men förskoleklassen är en egen skolform, och flera lärare i förskoleklass har vittnat om att de känner sig osynliga och får dåliga villkor. Det visar en undersökning som Lärarnas tidning gjort.

– Trots att förskoleklassen är obligatorisk så ser förutsättningarna extremt olika ut, dels hur mycket undervisning sexåringar får, men också vilka förutsättningar lärare får att sköta verksamheten. Här har vi tryckt på regeringen att sätta mer likvärdiga ramar, och huvudmännen att de ska försäkra sig om att lärare har de förutsättningar som krävs för att ge det eleverna har rätt till och behov av. Om reformen kan ge bättre och mer likvärdiga förutsättningar så är det välkommet, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Regeringens utredning ska bland annat undersöka behörighetsfrågan, det vill säga om grundskollärare, förskollärare eller båda grupper ska undervisa de kommande förstaklassarna – och vilka former av vidareutbildning som krävs.

Ser ni krockar mellan olika medlemsgrupper?
– När grundlärare och förskollärare samarbetar runt det första viktiga året får vi de bästa resultaten. Vi välkomnar att politiken tar ett helhetsgrepp om en mer sammanhållen skola. Det är viktigt för att säkra elevernas rätt till stöd, modersmålsundervisning och andra insatser som har kommit på skam när det gäller just förskoleklassen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) hoppas att mer tid med grundskolans kursplaner skulle ge högre elevresultat.

– Om grundskolan förlängs ett år kan alla elever få mer undervisning enligt de olika ämnenas kursplaner. Det kan bidra till att höja kunskapsresultaten och möjliggöra en större kontinuitet när samma lärare kan följa eleven under en längre tid, säger hon i ett pressmeddelande.

Där står det också att ”kompetensen hos förskollärare som är verksamma i förskoleklassen behöver tas tillvara”.

I ett förtydligande skriver utbildningsdepartementet till Lärarnas tidning: ”Förskoleklassens pedagogik med en rik variation av uttrycksformer och arbetssätt bör även fortsättningsvis ha en viktig roll under det första året i skolan. I direktiven som beslutats framhålls därför att det är viktigt att utbildningen är anpassad till elevernas ålder, förutsättningar och behov och att den rådande bristen på lärare ska beaktas av utredningen. I detta ingår att kompetensen hos förskollärare som är verksamma inom förskoleklassen tas tillvara”.

– Gör man en stor förändring och förlänger grundskolan med ett år, så krävs det tid till förändringen. Och alla lärare måste ha rätt till kontinuerlig kompetensutveckling. Det viktiga för oss är att inte förskollärarens behörighet underkänns och att förskolepedagogiken fortsatt får spela roll för sexåringens lärande, säger Johanna Jaara Åstrand.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin