Läs senare

Ny uppgörelse säkrar tid för sambedömande lärare

Legitimerade lärare som sätter betyg tillsammans med icke legitimerade lärare har rätt att kräva avlastning för att ta uppdraget. Det har lärarfacken och arbetsgivaren i Huddinge kommun enats om.
– Det här ett bra exempel på hur man kan lösa frågan lokalt, säger förbundsjurist Kirsi Piispanen på Lärarförbundet.

18 apr 2016

Legitimationsreformen innebär att olegitimerade lärare inte längre får sätta betyg ensamma. En legitimerad kollega, som dock inte behöver vara ämnesbehörig, ska också skriva under betyget.
 

Detta har lett till frågor om hur sambedömningen ska gå till och hur de legitimerade lärarna ska avlastas och kompenseras när de får ett ytterligare uppdrag.
 

I Huddinge tog Lärarförbundet i höstas strid i frågan och uppmanade sina medlemmar att säga nej till att jobba gratis med sambedömning och betygsättning tillsammans med ej legitimerade lärare, utan kräva tidskompensation för detta.
 

Nu har lärarfacken och kommunen enats om en överenskommelse som reglerar vad som ska gälla vid medbedömningen och betygsättningen.

Vi är väldigt nöjda. Betygsättning får inte tas med en klackspark. Arbetsgivaren och lärarfacken har enats om hur det ska gå till att sätta betyg på ett rättssäkert sätt av professionella lärare och att det krävs tid för uppdraget, kommenterar Mats Norrstad, vice ordförande i Lärarförbundet i Huddinge.
 

Enligt uppgörelsen ska rektorn i tjänstefördelningen planera tid för gemensam undervisningsplanering, sambedömning och betygsättning. Om en legitimerad lärare ska sätta betyg tillsammans med en icke legitimerad lärare måste detta föregås av en överenskommelse mellan läraren och rektorn. Tillsammans med läraren ska rektorn göra en bedömning om det extra uppdraget ryms inom den reglerade arbetstiden.

Den individuella läraren får väldigt starka verktyg att formulera sin uppfattning om hur mycket tid uppdraget kommer att ta och vad som måste tas bort, säger Mats Norrstad.
 

Vad händer om uppdraget med sambedömning inte ryms inom den reglerade arbetstiden?

Då måste rektorn plocka bort andra arbetsuppgifter.
 

Och vad händer om rektorn inte gör det?

Om läraren inte är överens med rektorn skriver läraren inte på överenskommelsen.
 

Kan läraren i så fall vägra att sambedöma och betygsätta?

Ja, det här är en arbetsrättslig överenskommelse som ska undertecknas av både lärare och rektor. Om en sådan situation uppstår bör läraren kontakta sitt fackliga ombud, så får vi agera.
 

Mats Norrstad har inte hört talas om någon annan lokalavdelning som har träffat någon liknande uppgörelse.

Men det här är en väldigt bra lösning och en modell som skulle kunna fungera för alla kommuner.
 

Förbundsjurist Kirsi Piispanen gör tummen upp för uppgörelsen.

Det är otroligt bra att ha en överenskommelse om hur sambedömningen ska gå till. Då kan rektorer och lärare fokusera på att klara uppdraget på bästa sätt.

Legitimerad lärares uppgifter

Enligt överenskommelsen i Huddinge ska den legitimerade läraren bistå den icke legitimerade läraren med:
  • Planering av undervisning löpande under terminen.
  • Stöd i den formativa och summativa bedömningen och uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under terminen.
  • Betygsättning.

ur Lärarförbundets Magasin