Läs senare

Ny utbildning för yrkeserfarna i fritidshemmet

Göteborgs universitet startar en ny utbildning som ska fånga upp alla de som arbetar som outbildade lärare i fritidshem.

av Stefan Helte
18 Apr 2017
18 Apr 2017

– Andelen behöriga i fritidshem är väldigt låg. Men vi vet att många av de som arbetar som fritidspedagoger har lång erfarenhet av arbete i fritidshem, säger Karin Lager, biträdande programledare för grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem på Göteborgs universitet.

I en del stadsdelar i Göteborg är bara 20-30 procent av personalen i fritidshemmet utbildade fritidspedagoger eller grundlärare med inriktning mot fritidshem. Stadens mål är att minst hälften av personalen ska ha den utbildning som krävs för att få ansvara för undervisningen i fritidshemmet.

Den planerade utbildningen finns på andra lärosäten i landet, men i andra varianter, till exempel studier på heltid.

Göteborgs universitet erbjuder en utbildning med 75 procents studietakt, för att den som studerar ska kunna fortsätta jobba deltid.

35 studenter beräknas kunna starta utbildningen i höst. De får tillgodoräkna sig en termins studier för sin yrkeserfarenhet.

– Vi har märkt ett stort intresse för en sådan här utbildning, både från huvudmännens sida och från outbildade som arbetar i fritidshem, säger studierektor Inger Brännberg.

ur Lärarförbundets Magasin