Läs senare

Ny utredning om mobiler i klassrummet sågas

Regeringen vill se över hur eleverna får använda sina mobiler i klassrummet. Initiativet får kritik direkt.
– Det finns betydligt viktigare saker att titta på. Hur mobiltelefoner ska användas måste vara upp till lärarna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

17 apr 2015

I en kommande utredning om modern teknik i skolan ska även frågan om mobilerna lyftas in och enligt utbildningsminister Gustav Fridolin är syftet att öka elevernas studiero.

– Den kan vara fantastiskt störande om man inte har gemensamma regler för hur och när och var den ska användas, säger han till SR Ekot.

Strax före valet i höstas presenterade Metta Fjelkner, före detta ordförande i Lärarnas riksförbund, en utredning om ordning och reda i skolan tillsatt av förre utbildningsministern Jan Björklund. Den utredningen mynnade ut i två förslag: dels att med nya rutiner få elever att frivilligt lämna ifrån sig telefonerna före lektionen, dels skärpt lagstiftning så att mobiler skulle kunna omhändertas i förebyggande syfte.

Gustav Fridolin vill nu tina upp den del i den utredningen som handlar om just mobiler.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand tycker att det redan finns riktlinjer som är tillräckligt bra.
– Vi välkomnar utredningen om modern teknik, men det förvånar mig att man plockar in även mobiltelefonfrågan i den här utredningen.
– Jag upplever att de befogenheter vi har i dag räcker och det jag hör är att när det väl blir ett problem med mobiltelefoner så är det annat som ligger bakom, säger Johanna Jaara Åstrand.

Gammal utredning vävs in i ny

  • En utredning om ordningsproblem i skolan som gjordes av Metta Fjelkner, tidigare ordförande i Lärarnas Riksförbund, presenterades före valet.
  • I den ingick bland annat förslaget att det ska vara möjligt för skolor att införa mobilfria lektioner. Som skollagen nu är formulerad kan mobiltelefoner omhändertas först när de är störande.
  • I en kommande utredning om modern teknik i skolan ska det nu funderas vidare på den förra regeringens utredningsförslag när det gäller mobilerna i skolan.

Omhändertagande av föremål

  • Så här står det i skollagen, kapitel 5, paragraf 22:
    – Rektorn eller en lärare får från elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna.
    – Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket.

ur Lärarförbundets Magasin