Läs senare

Nya högskoleprovet får något färre sökande

19 sep 2011

Sammanlagt 47 274 personer har anmält sig till höstens högskoleprov som går av stapeln den 29 oktober.  Det är knappt 3 000 färre jämfört med förra hösten. Minskningen kan handla om en osäkerhet inför förändringarna i högskoleprovet som ges i ny form för första gången i höst, menar Högskoleverket.

Högskoleprovet har getts två gånger om året sedan starten 1977. Den 29 oktober är det dags för ett nytt högskoleprov som har åtta istället för fem delprov. Provet innehåller också fler uppgifter än det gamla, 160 mot tidigare 122, och är uppdelat i två lika stora block med verbala respektive kvantitativa uppgifter. Den kvantitativa delen har fått ett större utrymme i det nya provet – förr låg tyngden på den verbala som då stod för cirka 65 procent av provets alla uppgifter.

– Förväntningarna på det nya högskoleprovet är att prognosförmågan ökar, det vill säga att provresultaten bättre kan förutsäga hur väl studenten kommer att klara sin utbildning. Vi hoppas också att det ska upplevas som mer rättvist, säger Johanna Sigalit, handläggare på Högskoleverket.

ur Lärarförbundets Magasin