Läs senare

Nya lärare kan få göra lämplighetstest

Regeringen vill att nya lärare ska tvingas att genomgå ett lämplighetsprov vid antagningen till lärarutbildningen. På tisdagen tillsattes en utredning som ska undersöka förutsättningarna för ett sådant prov.

14 jun 2011

– Personer som är uppenbart olämpliga ska inte bli lärare och det vore bäst för alla om detta upptäcks redan vid antagningen till lärarutbildningen, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP).

Utredare blir universitetskansler Sigbrit Franke, som på regeringens uppdrag tidigare har lagt fram förslag om den nya lärarutbildningen. Redan då förde hon fram ett förslag om lämplighetsprov för blivande lärare. Men enligt utbildningsministern var inte det förslaget färdigtänkt, utan behöver utredas noggrannare.

– För att bli en duktig lärare räcker inte med bra betyg. Det är fler egenskaper som behövs, man måste till exempel vara utåtriktad, säger Jan Björklund.

Han påpekar att det fanns lämplighetsprov tidigare i Sverige och att många andra länder använder sig av det.

Länk till Jan Björklunds presskonferens, med Anita Ferm och Sigbrit Franke.

ur Lärarförbundets Magasin