Läs senare

Så påverkas lärare av nya läsa-skriva-räkna-garantin

NYA REGLERI sommar träder läsa-skriva-räkna-garantin i kraft. Redan i höst räknar Skolverket med att fler elever får stöd.

av Emma Olsson
04 jun 2019
04 jun 2019

Från och med första juli blir det obligatoriskt för lärare i förskoleklass att använda nytt material för att identifiera de elever som riskerar att inte nå målen för årskurs 1 och 3.

Nytt är också att lärare både i förskoleklass och på lågstadiet ska arbeta med två olika grader av risk – förutom ”befara” finns från 1 juli även ”indikation”.

När lärare befarar att elever inte når målen ska stöd sättas in omedelbart.

– Det står redan i skollagen, men det blir ännu tydligare utskrivet i skollagen nu, säger Jenny Lindblom, undervisningsråd på Skolverket.

Lärare ska dessutom reagera när det finns indikationer på att barnen inte når målen. Det är en mildare formulering, som innebär att lärare och speciallärare tillsammans ska se över situationen och avgöra eventuella insatser.

– Vi förklarar det som ett trafikljus, att indikation lyser gult, men befara då lyser det rött, säger Jenny Lindblom.

Meningen är att förskoleklass och skola ska ge elever extra anpassningar eller särskilt stöd så fort det behövs.

– Andelen åtgärdsprogram är högst i årskurs 9, det är siffror som vi vill ändra på, säger Jenny Lindblom.

Det är huvudmannen som har ansvar för att det finns personal och pengar för att sätta in stöd till de elever som behöver.

Jenny Lindblom tror inte att den nya kartläggningen kommer att innebära mer arbete för lärarna på sikt.

– Förmodligen blir det en liten uppförsbacke i höst, även om materialet är specialskräddat är det första gången som lärarna kommer att använda det, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin