Läs senare

Nya löner för kyrkomusiker och lärare i kyrkan

LöneavtalKyrkomusiker och lärare inom Svenska kyrkan har fått ett nytt avtal. Det ger löneökningar i likhet med övriga grupper på arbetsmarknaden.

av Stefan Helte
20 Jun 2017
20 Jun 2017

Avtalet är treårigt, gäller från den första april och är tecknat mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Lärarnas Samverkansråd, det vill säga förhandlingsorganet för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Första året höjs lönerna med 2,2 procent, andra året med två procent och tredje året med 2,3 procent. Det är i nivå med det så kallade industrimärket, som gäller för de flesta grupper på arbetsmarknaden.

Två nyheter i avtalet är att Allhelgonahelgen nu ska ingå i storhelgernas ledighetsbestämmelser för kyrkomusikerna och att provanställningstiden max får vara sex månader, jämfört med tolv månader i dag.

 

ur Lärarförbundets Magasin