Läs senare

Nya perspektiv på hot och våld

av Håkan Söderberg
06 feb 2019
06 feb 2019
Håkan Söderberg, tf chefredaktör för Lärarnas tidning.

Att ge nya perspektiv på jobbet och tillvaron är en av Lärarnas tidnings uppgifter. Det nummer du nu håller i handen innehåller en hel del av den varan.

Niklas Arevik har granskat de kraftigt ökade anmälningarna om hot och våld i den svenska skolan. Den visar att förändrade riktlinjer kan ligga bakom den stora ökningen. Niklas har granskat de 25 skolor som förra året anmälde minst fem incidenter till Arbetsmiljöverket. Anmälningarna från de skolorna har ökat med 500 procent jämfört med året innan. Läs granskningen som ger nya perspektiv på den heta frågan om hot och våld i skolan.

Vi överskattar vår kompetens på områden som vi inte vet så mycket om.

Nya perspektiv ger också Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi som skrivit boken ”Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender”. Hon funderar bland annat kring att den så kallade Dunning-Kruger-effekten har slagit igenom starkt i vår tid. Effekten innebär att vi överskattar vår kompetens på områden som vi inte vet så mycket om. Vår reporter Kristian Lönner har mött henne. Läs den spännande intervjun.

Lenita Jällhage har besökt sameskolan i Tärnaby. Också ett annorlunda perspektiv, från en ganska okänd del av Sverige.

I en annan del av världen, Brasilien, har högerpopulisten Jari Bolsonaro tagit makten, och utsetts till president. Vi har träffat lärare som redan fått sin pedagogiska frihet starkt beskuren. Dagen efter valet publicerade en parlamentariker en video på sin Facebooksida där elever uppmanades att filma lärare som uttrycker sig negativt om valresultatet och skicka filmerna till en nyuppsatt telefonlinje. Ett skrämmande perspektiv, läs den texten.

Ytterligare ett perspektiv ger vår krönikör Charlotta Hemlin, lärare i svenska som andraspråk, som berättar om hur hon utvärderats av sina elever i frågan om hur hon har lyckats kommunicera kunskapskrav, variera undervisningen och göra dem delaktiga. En av eleverna har markerat ”instämmer till liten del”.

Dagen är förstörd. Det spelar ingen roll vad resten av klassen har svarat. Allt hon ser är att en elev tycker att mediekursen är tråkig och att det är hennes fel. Hon vill tänka rationellt men ”magen är större än hjärnan” som hon uttrycker sig. Det är då det gäller att ha perspektiv på tillvaron.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin