Läs senare

Nya råd för betygsättning i höst

BetygSkolverket arbetar med att ta fram nya råd för att underlätta lärares betygsättning, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

29 jan 2018

Många har vänt sig till Skolverket med frågor om betygen, bland annat undrar många hur en elev som varierar väldigt mycket i kunskapsnivå ska betygsättas.

– Då är det viktigt att lärare gör den här professionella bedömningen. Man ska värdera underlagen i förhållande till kunskapskraven. Då blir det också viktigt hur man läser och tolkar kunskapskraven, säger Pernilla Lundgren, undervisningsråd vid Skolverket, till Ekot.

De nya allmänna råden för lärare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen ska komma ut i höst.

Kunskapskraven ska också ses över, och Skolverket uppmanar regeringen att se över de kunskapskrav som myndigheten inte förfogar över.

ur Lärarförbundets Magasin