Läs senare

Nya regler för nyanlända kan sinka snabbspår

Det finns en oro för vad som ska hända med snabbspåret för lärare efter regeringens nya hårdare regler för att få ett permanent uppehållstillstånd. Risken finns att utbildade utländska lärare kommer att välja jobb framför snabbspår.

08 Apr 2016

Nyligen presenterade regeringen nya regler för flyktingpolitiken. Tillfälliga uppehållstillstånd blir regel i den nya lagstiftningen, som ska gälla i tre år. Men en utväg till att få ett permanent uppehållstillstånd kommer att finnas kvar. Den som är över 25 år och lyckas hitta en försörjning ska även i fortsättningen kunna omvandla det tillfälliga uppehållstillståndet till ett permanent. 
 

Förslaget har väckt oro för vilka konsekvenser det kan få för de olika snabbspår, till exempel för lärare och förskollärare, som regeringen lanserat tillsammans med olika parter på arbetsmarknaden. 
 

Ett tillfälligt uppehållstillstånd gäller i 13 månader, enligt regeringens förslag. När snabbspåret för lärare och förskollärare presenterades i februari var målet att korta nyanlända lärares väg till ett jobb i skolan i Sverige från dagens snitt på fyra år ned till ett år. 
 

Risken är att en lärare med utländsk examen väljer vilket jobb som helst med målet att få permanent uppehållstillstånd, framför att välja den långsammare vägen i form av ett snabbspår in i den svenska skolan. 

– Vi tror att det finns en risk för att personer inte vill gå in i insatser eller utbildningar som leder till ett jobb längre fram, sa Mathias Wahlsten, chef integration och etablering på Arbetsförmedlingen, i SVT:s Aktuellt i onsdags. 
 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson delar bedömningen:

– Jo, det finns en sån risk, sa hon på en presskonferens om läget på arbetsmarknaden på fredagen. 

– Jag tror att permanenta uppehållstillstånd underlättar etablering på arbetsmarknaden och att tillfälliga, framför allt korta, försvårar. 
 

På presskonferensen fick ministern frågan om regeringen tittar på möjligheten att gå runt problematiken när det gäller just högutbildade. 

– Vi tittar på olika sätt hur vi ska hantera den här situationen och jag tycker inte man ska överdriva, svarade Ylva Johansson. 

– Jag bedömer att vi kommer kunna etablera människor i Sverige även under de nya villkoren.  

Efter kritik från flera remissinstanser mot förslaget om begränsningar av uppehållstillstånd och minskad anhöriginvandring, backade regeringen i onsdags på några punkter. Huvudinriktningen att begränsa möjligheterna till permanenta uppehållstillstånd och övergå till tillfälliga ligger fast. Däremot vill regeringen nu begränsa möjligheten att omvandla ett tillfälligt uppehållstillstånd till ett permanent. Enligt det nya förslaget ska möjligheten inte gälla de under 25 år utan gymnasieutbildning. De måste först få gå klart utbildningen, därefter får de chans att skaffa sig en försörjning. 
 

Syftet är att undvika att unga med tillfälligt uppehållstillstånd, främst ensamkommande i gymnasiet, ska pressas att hoppa av och istället skaffa sig ett jobb för att inte förlora sitt tillstånd.

– Det ursprungliga förslaget innebar ett väldigt starkt incitament för arbete, men inget incitament för utbildning, sa justitie- och integrationsminister Morgan Johansson när ändringarna presenterades.
 

Moderaterna är kritiska och anser att regeringens förslag bryter mot regeringens migrationsöverenskommelse med Allianspartierna. 

– Det är anmärkningsvärt och också ett brott mot den uppgörelse vi gjorde i oktober. Vi menar att en 23-åring som fått ett jobb måste ha lika stora möjligheter till permanent uppehållstillstånd som en 50-åring. Det är ett mycket anmärkningsvärt ställningstagande som regeringen gör, säger Elisabets Svantesson (M), talesperson i arbetsmarknadsfrågor, till TT.
 

Frågan om tillfälliga uppehållstillstånd vid gymnasiestudier ska dock utredas vidare inom regeringskansliet för att få fram ett bättre underlag, uppger nättidningen Altinget. Först nästa år kande första besluten enligt den nya lagen fattas, säger Morgan Johansson till tidningen. 

Ur lagrådsremissen

  • De tillfälliga uppehållstillstånden kommer att förlängas till 13 månader, så att personer kan omfattas av socialförsäkringsförmåner i Sverige.
  • Personer under 25 år kommer bara att få permanent uppehållstillstånd vid försörjning om de har fullgjort en gymnasieutbildning eller motsvarande.
  • Dessutom ska en möjlighet för anhöriginvandring och för barn att få permanent uppehållstillstånd införas i vissa särskilda fall.

ur Lärarförbundets Magasin