Läs senare

Nya regler mot stress

02 okt 2015

Bild: Colourbox
Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och ­social arbetsmiljö. Den välkomnas av Lärarförbundet. Allt fler lärare blir sjuka av jobbet, och den främsta anledningen är hög arbetsbelastning och stress.

Den nya föreskriften förtydligar arbetsgivarnas skyldighet att ha handlingsplaner och ha ett systematiskt ­arbetsmiljöarbete även på det psykosociala området.

— Den här föreskriften ger ett bra tillfälle att ta upp diskussionerna med arbets­givaren. Prioriteringen måste förstås ta hänsyn till lärarens professionella kunskap, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

TCO välkomnar också före­skriften, men menar att den hade blivit mer verksam om det funnits möjlighet att utfärda sanktionsavgifter mot de arbetsgivare som bryter mot reglerna.

De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2016.

Regeringen presenterade i förra veckan också ett stort åtgärds­paket för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. En del i paketet handlar om att Försäkringskassan får i uppdrag att hitta de arbetsgivare som inte sköter sitt rehabiliteringsuppdrag. Den som missköter sig kan få betala för det. Samtidigt kan arbetsgivare som arbetar förebyggande och har en fungerande företagshälsovård premieras ekonomiskt.

Arbetsgivaren ska förebygga

Arbetsgivaren ansvarar för att …

  • arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas ­efter kraven i arbetet. Att ge möjlighet till återhämtning eller prioritera bland uppgifter är exempel på förebyggande arbete.
  • arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa.
  • klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras och att det finns rutiner för hur sådan ska hanteras.

ur Lärarförbundets Magasin