Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Nya regler för uppehållstillstånd ska dämpa oro

NyanländaInga krav på betyg, men för att få förlängt uppehållstillstånd måste eleverna vara på plats i skolan. Med sitt nya förslag hoppas regeringen minska oron bland ensamkommande och dämpa kritiken från lärarhåll.

av Torbjörn Tenfält
08 feb 2018
08 feb 2018

De regler om ensamkommande som trädde i kraft förra sommaren fick inte den effekt som regeringen hoppats.

– Att inte så många omfattas beror på att dagens lag är för snäv. Många hinner fylla 18 år eller blir uppskrivna till 18 år under den långa handläggningstiden, säger Maria Ferm, Miljöpartiets talesperson i migrationspolitiska frågor.

Åldersuppskrivningarna har väckt kritik bland lärare. Detsamma gäller formuleringen att en förutsättning för att få förlängt tillstånd är att eleverna deltar aktivt i sina studier. Enligt Maria Ferm bygger den kritiken på ett missförstånd.

Det förekommer många missförstånd om att lärare skulle riskera att bli ansvariga för sina elevers ärenden om uppehållstillstånd.

– Det finns inga krav på att man ska få särskilda betyg. Det som krävs är att man deltar i undervisningen och där gäller närvaro på samma sätt som för andra elever.

En förändring i det nya förslaget är att möjligheten att få tidsbegränsat uppehållstillstånd inte bara ska gälla nationella program, utan även de så kallade yrkespaketen, en studieform där antagningskraven är lägre.

– Det innebär en ny möjlighet att slutföra en utbildning, hitta ett arbete och kunna få permanent uppehållstillstånd, säger Maria Ferm.

Migrationsminister Heléne Fritzon (S) betonar att förslaget inte innebär någon ny prövning av skyddsbehovet, utan en andra möjlighet att få tidsbegränsat uppehållstillstånd.

– Det är olyckligt att det förekommer många missförstånd om att lärare skulle riskera att bli ansvariga för sina elevers ärenden om uppehållstillstånd. Precis som enligt det nuvarande regelverket är det Migrationsverket som ansvarar för prövningen av frågan om uppehållstillstånd, inte lärarna, framhåller hon.

ur Lärarförbundets Magasin