Läs senare

Nya rektorer får arbetsrätt på schemat

ARBETSRÄTTNu är arbetsrätt obligatorisk läsning på rektorsutbildningen.
– Det är glädjande att Skolverket äntligen går på vår linje, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare.

av Emma Olsson
11 dec 2019
11 dec 2019

Sedan förskolechefer blev rektorer i juli, har Skolverket arbetat fram ett nytt måldokument för rektorsprogrammet.
Nytt är att arbetsrättsliga frågor kommer att ingå i utbildningen.

– Inför varje nytt måldokument för rektorsutbildningen har vi påpekat att den behöver innehålla arbetsmiljöförfattningarna, eftersom du som chef även har ansvar för detta i ditt ledarskap – inte minst för att förebygga ohälsa hos personalen och för det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Kursen, som heter Skoljuridik och myndighetsutövning, handlar om rektorns ansvar i förhållande till läroplanerna och frågor som berör arbetsrätt och arbetsmiljö.

– Att det inte varit så tidigare beror på att det har ansetts som frågor som huvudmannen ska hantera. Men vi anser att en befattningsutbildning ska innehålla både skolrättsliga frågor och arbetsrätt, för att en rektor ska förstå vidden av sitt uppdrag, och eftersom författningarna är kopplade till varandra, säger hon.

Samtidigt minskar Skolverket antalet mål i dokumentet, från 49 till 12, som börjar gälla hösten 2021.

ur Lärarförbundets Magasin