Läs senare

Nya siffror visar stressen på fritids

LärarstressTre av fyra lärare i fritidshem har för hög arbetsbelastning. 15 procent hinner inte ta rast. Det visar en ny undersökning från Lärarförbundet.

av Enikö Koch
10 apr 2018
10 apr 2018

De stressrelaterade sjuktalen har skjutit i höjden för lärare i fritidshem de senaste åren. Nu finns fler förklaringar till varför det ser ut så. Mer än sjuttio procent av alla lärare i fritidshem och fritidspedagoger upplever att deras arbetsbelastning är för hög. Det visar en enkät från Lärarförbundet som har besvarats av cirka 2 300 medlemmar.

– Den bekräftar en alarmerande situation som många medlemmar vittnar om. Det här är en utveckling som har fått pågå under så många år. Styrdokumenten har förstärkts, ändå är detta många gånger en bortprioriterad verksamhet av politikerna, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Enkäten visar att de största problemen för yrkesgruppen är att inte räcka till för alla barn i behov av särskilt stöd, att elevgrupperna är för stora, att lokalerna inte är anpassade och att de inte har tillräckligt med planeringstid.

Enligt Johanna Jaara Åstrand är det särskilt problematiskt att så många lärare saknar behöriga kolleger.

– Det är fyra av tio lärare i fritidshem som vittnar om att de är helt ensamma med rätt utbildning. Det är klart att det är en kvalitetsfråga – men det är så uppenbart också en arbetsmiljöfråga för dessa lärare, om man inte har en kollega att dela ansvaret med.

Enligt Lärarförbundet brister huvudmännen i sitt ansvar på flera nivåer.

– Jag häpnar över hur många politiker som inte vet vad fritidshemmets syfte är och vilken potential som ligger i verksamheten, säger Johanna Jaara Åstrand.

Maria Caryll, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL (Sveriges kommuner och landsting), delar Lärarförbundets problembild.

– På många håll behöver rektorer stärkas i sin kunskap om fritidshemmen och det är huvudmännens ansvar att göra det.

Vad har ni som arbetsgivarorganisation gjort för att åstadkomma detta?

– Vi tagit fram stödmaterial som handlar om hur man arbetar med kvalitet på fritidshemmen och vi fokuserar mer på fritidshemmen nu. Det går även att bygga vidare på satsningen på kompetensförsörjning i förskolan så att den även innefattar fritidshemmen.

Det finns en ny läroplan för fritidshemmet och snart innefattar legitimationsreformen även lärare i fritidshem. Kommer huvudmännen kunna leva upp till kraven?

– Jag tror att de gör sitt allra bästa, men det finns utvecklingspotential. Man måste göra ännu mer, säger Maria Caryll.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin