Läs senare

Nya skolmyndigheter föreslås

UtredningSkolverket och Skolinspektionen läggs ned och ersätts av en ny, stor myndighet: Skolmyndigheten. På det sättet blir statens granskningar och stöd mer effektiva, enligt ett utredningsförslag.

11 jun 2018

Det betänkande som Skolmyndighetsutredningen överlämnade till regeringen i dag innebär en rejäl omgörning – om idéerna förverkligas. Skolverket, som stöttar skolorna i deras förbättringsarbete, och den granskande Skolinspektionen ersätts av Skolmyndigheten.

– Vinsten blir att man får ett helhetstänk kring tillsyn och stöd. Redan i samband med att de nuvarande myndigheterna inrättades talades det om behovet av samarbete dem emellan. Med facit i hand kan vi se att något systematiskt samarbete inte kommit till stånd. Med vårt förslag kan man göra tillsyn där det verkligen behövs och sedan erbjuda adekvat stöd, säger regeringens utredare Kerstin Hultgren.

En del av Skolverkets arbetsuppgifter hamnar i en annan ny myndighet: Institutet för professioner i skolväsendet, med ansvar för lärarlegitimationer och fortbildning av rektorer och lärare.

Skolmyndighetens huvudkontor ska ligga i Stockholm och kompletteras med tio regionala kontor. Dessa föreslås ligga i Luleå, Umeå, Härnösand, Uppsala, Örebro, Stockholm, Linköping, Göteborg, Kalmar och Lund.

– Det blir en förbättring. Ingen skolhuvudman i landet får mer än 20–30 mil till sin myndighet, säger Kerstin Hultgren.

Men samtidigt blir det färre medarbetare, jämfört med vad Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten har i dag. Antalet årsarbetskrafter minskar med cirka 300 till 960.

– Det handlar inte om att säga upp tillsvidareanställda, utan om synergieffekter och att minska på konsulttjänster. Det finns också visstidsanställningar som löper ut, säger Kerstin Hultgren.

Utredningen, som överlämnades till regeringen i dag, föreslår att omgörningen ska vara klar och de nya skolmyndigheterna träda i kraft den 1 juli 2020, det vill säga om två år.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin