Läs senare

Nya tjänster ska avlasta Malmös lärare

LärarbristFör att lätta på lärarnas arbetsbördor inför Malmö stad två nya befattningar – elevkoordinator och lärarassistent. Elevkoordinatorerna ska till exempel kunna ta över uppgiften som mentor och vara en brygga till elevhälsan.

av Lenita Jällhage
30 maj 2017
30 maj 2017

Bristen på legitimerade lärare är stor. Malmö stad har därför sedan 2016 arbetat med olika satsningar för att få fram fler medarbetare till sina skolor. Den senaste satsningen i raden som ska arbeta vid sidan om lärarna är de nya yrkesgrupperna lärarassistenter och elevkoordinatorer.

– Elevkoordinatorerna ska ha en adekvat högskoleexamen inom exempelvis pedagogik eller beteendevetenskap. Vi har redan fått in ett 60-tal sökande trots att det återstår en vecka på ansökan, säger Birgitta Spjut, chef för kompetensförsörjningsenheten.

Malmö stad har i en referensgrupp med facken tagit fram en beskrivning av vad tjänsterna kan innehålla. Därefter har skolornas rektorer kunnat ansöka om tjänster utifrån sina behov inom de ramar som angivits för tjänsterna.

– När det gäller elevkoordinatorerna kan det handla om att ta över lärarnas uppgift som mentorer, vara en brygga till elevhälsan, arbeta med kränkningsanmälningar och sköta kontakter med föräldrar och vårdnadshavare, säger Birgitta Spjut.

Fyra skolor – Hermodalsskolan, Munkhätteskolan, Kroksbäckskolan och Söderkullaskolan – har i dagsläget sökt om att få anställa 6 elevkoordinatorer. Ytterligare tre skolor vill anställa 5 lärarassistenter.

Lärarassistenterna har inte ett lika komplext uppdrag, enligt Birgitta Spjut. Deras uppdrag är elevsocialt och arbetet kan handla om att hantera frånvarorapportering och andra administrativa uppdrag, vara rastvakter m.m.

– Den som söker ska har fullföljt gymnasiet. Det kan handla om barnskötare, elevassistenter men när det gäller de tjänsterna kommer vi i dagsläget att rekrytera internt, säger Birgitta Spjut.

Forskningsledaren Jonas Sjölander på stadens forskningsenhet Pedagogisk inspiration (PI) har anlitats för att följa projektet under två år.

– Det ska bli otroligt spännande att se vilka som söker. Det kan handla om obehöriga lärare med högskoleutbildning som i dag inte får tillsvidareanställningar som lärare eller helt andra grupper med högskoleutbildningar, säger Birgitta Spjut.

Malmös plan för fler lärare

  • Malmö stads grundskoleförvaltning tillsatte år 2016 en kompetensförsörjningsenhet för att arbeta med rekryteringen till stadens skolor. De har sedan tidigare arbetat med olika grupper som pensionerade lärare, nyanlända/asylsökande lärare, lärare från Danmark och Finland.
  • Staden har även vänt sig till ungdomar som går ut gymnasiet med erbjudande att få prova på att arbeta inom stadens grundskolor under ett år med handledning av seniora lärare. Syftet är att locka fler ungdomar att utbilda sig till lärare.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin