Läs senare

Nya vitesförelägganden till Praktiska

På måndagen kom två nya vitesförelägganden gällande gymnasieskolor som ägs av Praktiska Sverige AB. Hittills i år har fem av koncernens gymnasieskolor fått vitesförelägganden om sammanlagt 2,5 miljoner kronor.

29 jun 2015

Det är gymnasieskolorna Praktiska gymnasiet Karlskrona och Praktiska gymnasiet Gnesta som föreläggs med vite. Bristerna behöver åtgärdas senast 15 oktober om företaget ska undvika kostnaden.

Mer än hälften av eleverna vid Praktiska gymnasiet Gnesta når inte kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Särskilt pekar Skolinspektionen på att skolan inte erbjuder särskilt stöd till elever i behov av det i tillräcklig grad, detta trots att Skolinspektionerna påpekat bristerna sedan 2013.

Bristerna gäller även undervisningen, lärarstödet, elevinflytande, samverkan mellan lärare samt elevnärvaro. Ett fullgott skolbibliotek saknas och elevhälsans förebyggande arbete brister.

Även på Praktiska gymnasiet Karlskrona brister arbetet med att ge särskilt stöd. Undervisningen utgår inte från examensmålen, kvalitetsarbetet brister och rektorn brister i sitt uppföljande arbete vad gäller kunskapsresultaten.

Praktiska Sverige AB ägs av det nordiska riskkapitalbolaget FSN Capital. Koncernen lade ner åtta gymnasieskolor 2012 och består idag av 35 yrkesgymnasier.

Tidigare i år har vitesförelägganden riktats mot Praktiska gymnasiet i Kristianstad, Uddevalla och Borås. Totalt har 30 av koncernens skolor genomgått Skolinspektionens regelbundna tillsyn för 2015.

ur Lärarförbundets Magasin