Läs senare

Nyamko Sabuni: Skolan dålig på integration

Den svenska skolan är inte tillräckligt bra på integration. Det var biträdande utbildningsminister tillika jämställdhetsminister Nyamko Sabunis budskap till lärarna när hon öppningstalade på Skolforum på måndagen.

01 nov 2010

Hon beklagade att det individuella programmet har blivit gymnasieskolans största och poängterade att det är ett integrationsproblem eftersom majoriteten av dessa elever har invandrarbakgrund.

– Det beror på att eleverna inte får det stöd de har rätt till. Om skolan inte fungerar för dessa barn riskerar de att ärva utanförskapet, sa hon i sitt invigningstal.   

Nyamko Sabuni betonade även att jämställdhetsfrågorna kommer vara prioriterade för regeringen de kommande fyra åren.

– Det som vi i vanligt tal kallar ”mobbning” är många gånger sexuella trakasserier, slog hon fast, och framhöll detta som en bidragande orsak till den ökande ohälsan bland flickor.

Att pojkarna halkar efter i skolan är en annan viktig jämställdhetsfråga, enligt Nyamko Sabuni, som vill satsa på fortbildning av lärarna i dessa frågor.

Nyamko Sabuni vill även utöka möjligheterna för elever med invandrarbakgrund att få studiehandledning på sitt modersmål. På så sätt menar hon att man kan utnyttja modersmålslärarna på ett bättre sätt än i dag.

Hon lovar också mer utbildning till skolledarna, och betonar att chefer i förskolan ska vara lika bra ledare som rektorerna i skolan.

Nyamko Sabuni avslutar med att hon vill höja lärarlönerna, och menar att det kommunala huvudmannaskapet är ett hinder för detta.

– Vi vill höja lärarnas löner, och om vi förstatligar skolan så får vi möjlighet att ta ansvar för detta.

ur Lärarförbundets Magasin