Läs senare

Nyanländ i skolan

30 aug 2015

Nybyggeskolan i Västerås har en förberedelseklass innan nyanlända elever slussas vidare till vanliga klasser. Mölndal har skapat den individuellt anpassade lösningen Sprint/sfi, som handlar om att hitta bästa utbildningsvägen mot fortsatta studier eller jobb för varje elev.
I en ny rapport berättar ett tiotal kommuner hur de arbetar med nyanlända elever.

Titel: Skolgång för nyanlända elever. Exempel och inspiration från kommuner

Förlag: Sveriges Kommuner och Landsting, 2015

ur Lärarförbundets Magasin