Läs senare

Nyanlända i kläm i nytt gymnasium

Högpresterande flyktingungdomar kommer i kläm i det nya gymnasiet. Deras studier fördröjs minst ett år och risken är att de tappar sugen.

08 dec 2010

När Gy11 — det nya gymnasiet — startar till hösten måste de som vill komma in på studieförberedande program vara godkända i 12 ämnen från grundskolan. I dag räcker det med behörighet i svenska, engelska och matte, vilket många nyanlända elever hinner skaffa sig under ett år på IVIK, introduktionskursen för invandrare på individuella programmet.

Dessutom kan nyinvandrade studera på gymnasiet inom programinriktat individuellt val trots att de inte är behöriga. De läser då in det som fattas på grundskolenivån parallellt med kurserna på gymnasieprogrammet.

Men i Gy11 försvinner programinriktat individuellt val från de studieförberedande programmen. Detta, tillsammans med de högre antagningskraven, drabbar studiemotiverade flyktingar som varit kort tid i Sverige.

– Fyra av mina elever skulle inte kommit in på vår spetsutbildning i matematik om de nya reglerna gällt i år och förra året. Trots att de hade toppresultat på antagningsprovet och fixar behörigheten parallellt med gymnasiekurserna utan problem, säger Stefan Wikén, rektor på naturvetenskapsprogrammet på Luleå gymnasieskola.

Han och två kolleger på IVIK har skrivit till utbildningsdepartementet och Skolverket för att rikta uppmärksamheten på den speciella elevgruppen. De föreslår någon form av dispensrätt så att eleverna även i fortsättningen kan antas till studieförberedande gymnasieprogram trots att de inte är fullt behöriga.

– Annars måste dessa taggade elever gå något introduktionsprogram ytterligare ett år och traggla kunskaper de mycket väl skulle kunna ta in vid sidan av. Risken är att de tappar motivationen om de inte får komma vidare direkt, säger Stefan Wikén.

De fyra nyanlända i hans spetsklass kommer från Afghanistan, Ukraina och Bulgarien. De är ruskigt högpresterande och kommer att gå långt, enligt honom.

Men även andra högt motiverade invandrarelever lär drabbas.

– Ingen vinner på detta – inte eleverna, inte skolan och inte samhället, säger Stefan Wikén.

ur Lärarförbundets Magasin