Läs senare

Nyanlända lärare kan bli modersmålslärare

Nyanlända med lärarkompetens ska kunna anställas i skolorna för att fungera som studiehandledare eller modersmålslärare. På det sättet skulle de få en försörjning i avvaktan på att de får behörighet i de ämnen som de är utbildade för.

23 feb 2015

Utbildningsminister Gustaf Fridolin (MP) och gymnasie- och kunskapslyftminister Aida Hadzialic (S) samlar ihop flera gamla och nya förslag för att klä på regeringens utspel om förbättrad integration.

– Vi vill ge möjlighet för den som har lärarutbildning att börja arbeta i skolan, som studiehandeldare i modersmål, säger Gustaf Fridolin.

Många av dem som kommer har redan lärarutbildning från hemlandet, men kan inte arbeta inom sitt yrke direkt eftersom det krävs komplettering. Där vill regeringen diskutera med kommunerna hur deras kompetens ska kunna användas snabbare.

Tanken är att kommunerna ska anställa dem som har utländsk lärarkompetens så att de kommer in i skolan, och hjälper nyanlända elever med språk och handledning. Fast det finns inte några pengar kopplade till förslaget

– Där får vi föra samtal med kommunerna och göra en uppgörelse, där staten exempelvis står för fortbildningen av lärarna, så att kommunerna kan känna sig trygga med att de som anställs blir legitimerade lärare snabbt, säger han.

Förslaget ingår som en del i regeringens så kallade snabbspår för integration. Andra delar i utbildningspolitiken som syftar till att förbättra integrationen är förslag som presenterats tidigare, som bättre kartläggning av elevers kunskaper, bättre valideringssystem för lärarkompetens och en individanpassad sfi-utbildning.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin