Läs senare

Nyanställda lärare utesluts från regeringens lönelyft

Regeringens satsning på höjda lärarlöner ska bara gå till redan anställda lärare. Pengarna får inte användas som lockbete vid nyanställningar. Det var en av nyheterna när regeringen på fredagen presenterade sitt förslag om höjda lärarlöner.

12 feb 2016
Nyanställda lärare utesluts från regeringens lönelyft
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Foto: Jessica Gow

[uppdaterad 2016-02-12, kl 16:04]
Endast redan anställda lärare kommer kunna ta del av statens lärarlönelyft.

Vi säger nu tydligt att pengarna inte får användas för nyrekrytering av lärare. Syftet är att premiera de yrkesskickliga lärare vi har i skolan och som har jobbat ett tag, säger högskoleminister Helene Hellmark Knutsson (S) till Lärarnas tidning.

 

Varför har ni gjort den förändringen jämfört med det första förslaget?

Vi har sett att vi har ett läraryrke som inte är tillräckligt attraktivt. En del av detta beror på att lärarna i Sverige har en dålig löneutveckling. 
 

Sverige ligger under OECD-snittet när det gäller lärarlönerna efter tio år i yrket.

För att motverka det här behöver den här lönereformen riktas till just de skickliga lärare som tar ett särskilt ansvar för undervisningen och skolutvecklingen. Vi behöver behålla de lärarna i skolan.
 

Vill ni inte locka nya lärare till skolan?

Jo, det ska vi också göra. Och där tror jag att det är viktigt att man ser att det finns en möjlighet till löneutveckling efter ett antal år. Det bidrar till att göra yrket attraktivt.

Flera remissinstanser har varnat regeringen för att höja lärarlönerna. Medlingsinstitutet, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv hör till kritikerna. De hävdar att den svenska lönebildningsmodellen – där fack och arbetsgivare själva tar ansvar för löneförhandlingarna – äventyras om staten lägger sig i lönebildningen.
 

Helene Hellmark Knutsson besvarar kritiken:

Därför är det väldigt viktigt för mig att det var fack och arbetsgivare som tog fram kriterierna för reformen, så att det även fortsättningsvis är parterna som sätter lön. De här pengarna kommer dessutom att betalas ut utöver den årliga lönerevisionen. Och det kommer vi att följa upp, så att detta inte påverkar den ordinarie lönebildningen.
 

Remissinstanserna varnar också för att andra fackförbund nu kan komma att ställa kompensationskrav.

Hur ser du på den risken?

Jag kan inte bedöma det. Men vi tycker ju att det är så exceptionellt viktigt att satsa på skolan för att alla barn ska nå bra kunskapsresultat och då är lärarna nyckeln för att nå framgång. Att vi klarar grund- och gymnasieskolan är också grunden för att vi ska kunna ha alla andra yrken.

Kan ge 60 000 i höjd lön

  • Regeringen avsätter tre miljarder kronor för Lärarlönelyftet under 2016.
  • Cirka 60.000 lärare, förskollärare, fritidspedagoger och skolledare ska kunna få i genomsnitt mellan 2.500 och 3.000 kronor i löneökning per månad.
  • Löneökningen ska gå till den som är skicklig och tar ett särskilt ansvar för undervisningen och som uppfyller ett antal fastslagna kriterier.
  • Pengarna betalas ut för första gången kommande hösttermin.
  • Minst 90 procent av de tre miljarderna avsätts för lärare och förskollärare i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och motsvarande skolformer.
  • Högst 10 procent av pengarna ska gå till förskollärare i förskolan och och till fritidspedagoger i fritidshemmet.

ur Lärarförbundets Magasin