Läs senare

Nyfiken rektor hoppas betygsförsök ska ge resultat

BetygSpännande, tycker rektor Daniel Rask på Charlottenborgsskolan i Motala, en av två kommunala skolor som vill vara med i betygsförsöket.
– Vi hoppar på tåget och ser var vi hamnar. Vi kan ha jätteintressanta diskussioner om kunskap och lärande på vägen.

av Maria Lannvik Duregård
02 jun 2017
02 jun 2017

Daniel Rask är själv lite kluven till betyg i tidiga åldrar, tillstår han, och som lärare var han helt emot det. Ändå ansökte han om att få vara med.

– Jag är nyfiken på om det kan ge resultat på vår skola.

En förhoppning är att betyg gör det enklare och tydligare för lärarna att kommunicera elevernas kunskapsnivå till föräldrarna. På Charlottenborgsskolan finns det många föräldrar med utländsk bakgrund, som redan är vana vid tidiga betyg. För dem kan det vara lättare att relatera till betyg än till matriser eller skriftliga omdömen, menar han.

Han hoppas också att betygen ska ge mer information om eleverna, så att man kan arbeta mer riktat. I dag ligger mycket fokus på att eleverna ska nå godkänt, menar han, men med betyg skulle man kunna arbeta för att höja kunskapsnivåerna ytterligare. Om till exempel många elever ligger på C i ett ämne, så kan man satsa extra på att lyfta dem ännu högre, till A-nivå.

– Nu får vi inte veta det förrän i sexan, och då har vi inte möjlighet att jobba med det.

Ett av kraven för att få delta i försöket med tidiga betyg är att lärarna och lärarfacken är positiva. Men någon sådan diskussion hanns inte med innan ansökan skickades in. I stället ombads lärarna per mejl att komma in med synpunkter i efterhand. Även föräldrainformationen gavs sent.

Daniel Rask beklagar det och förklarar att sjukskrivningar gjorde att man höll på att missa deadline.

– Men skulle hela personalgruppen vara emot så drar vi tillbaka ansökan. Jag vill inte gå förbi personalen, säger han.

Marie Sörberg är lärare på lågstadiet och lokalombud för Lärarförbundet. Hon tror att lärarnas inställning är ganska blandad på skolan, men någon gemensam diskussion har de inte haft. Själv är hon ganska tveksam till tidiga betyg.

– Framför allt för att forskningen säger att det sänker motivationen hos lågpresterande elever. Men kanske är lärarna på mellanstadiet mer positiva – i så fall går vi nog med.

Ann-Sofie Fredriksson är mellanstadielärare på skolan och med i ledningsgruppen, som var positiv till att delta i försöket. Hon har diskuterat frågan med sina kollegor.

– Jag tror att lärarna är lite nyfikna, jag har inte hört några diskussioner om att man inte vill delta.

ur Lärarförbundets Magasin