Läs senare

Nynäshamns kommun riskerar skolvite

Skolinspektionen ger Nynäshamns kommun svidande kritik. Läget i kommunens skolor är allvarligt, konstaterar myndigheten och hotar med vite på 600.000 kronor.

08 dec 2015

[uppdaterad 2015-12-10, kl 13:07]

Skolinspektionen underkänner på en rad punkter skolverksamheten i Nynäshamn, och hotar med vite på totalt 600.000 kronor om kommunen inte rättar till alla brister. 
– Vi förutsätter nu att ansvariga ska inse allvaret och genomföra de omfattande förbättringar av kommunens kvalitetsarbete, resursfördelningssystem och elevhälsan som är helt nödvändiga, säger Tommy Lagergren, avdelningschef Skolinspektionen, i ett uttalande.Kritiken går ut på att de ansvariga kommunpolitikerna inte tagit reda på varför kunskapsresultaten är låga och dessutom varierar mellan olika skolor och gymnasieprogram. Vidare saknar en del skolor elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och studiehandledning på modersmålet.
Skolinspektionens kritik gäller grundskolan, grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan. Nynäshamns kommun har läsåret ut på sig att rätta till alla brister.

– Statens inspektion är av godo, den hjälper oss i vårt kvalitetsarbete. Årets inspektion lyfter fram de brister som vi känner till sedan tidigare. Vi har redan påbörjat arbetet med att ta fram åtgärder, säger Christel Bäckström, tillförordnad chef på barn- och utbildningsförvaltningen, i ett uttalande på kommunens hemsida.

Kommunen ser bland annat över resursfördelningssystemet, som kommer att bli mer behovsanpassat. 
 

Som många andra skolarbetsgivare brottats Nynäshamn med svårigheterna att rekrytera lärare. Arbetet med ta en fram en rekryteringsstrategi pågår.

— Vi kranskommuner har svårare att få tag i behöriga lärare. Vi har arbetat med att öka lärarnas löner, med det har inte givit det resultat vi önskat, säger Christel Bäckström. 

ur Lärarförbundets Magasin